Spring naar content

Pensioenknip verlengd tot 1 juli 2017

07 december 2016

De pensioenknip wordt verlengd met een half jaar, tot 1 juli 2017. Hierdoor kunnen mensen die begin 2017 met pensioen gaan, nog een tijdelijke uitkering voor maximaal twee jaar aankopen.

De verlenging van de pensioenknip met een half jaar heeft te maken met de op 1 september in werking getreden verbeterde premieregeling. Wie zijn pensioen opbouwt via een premie- of kapitaalovereenkomst, hoeft voortaan het opgebouwde kapitaal op pensioendatum niet meer verplicht om te zetten in een vast, gegarandeerd pensioen. Men mag kiezen tussen een vast pensioen, een variabel pensioen of een combinatie van beiden. De verwachting is dat pensioenuitvoerders in de eerste helft van 2017 de variabele pensioenregeling kunnen gaan aanbieden.

Pensioenknip

De pensioenknip maakt het mogelijk om bij premie- en kapitaalovereenkomsten de aankoop van een pensioenuitkering op de pensioendatum te splitsen (knippen) in:

  • een tijdelijke uitkering van (maximaal) twee jaar en,
  • een direct daarop aansluitende levenslange uitkering.

Verlenging

De mogelijkheid om het pensioen te knippen zou stoppen op 1 januari 2017, maar is door verlenging van de regeling met een half jaar nog mogelijk tot 1 juli 2017. Door die verlenging kan iemand die zijn pensioen heeft opgebouwd in een premie- of kapitaalovereenkomst en begin 2017 met pensioen gaat, nog tot 1 juli 2017 een tijdelijke uitkering voor maximaal twee jaar aankopen. Men zit dan niet direct automatisch vast aan een (vast) pensioen dat wordt bepaald door een op dit moment historisch lage rentestand. Bovendien heeft men zo de ruimte om te kiezen voor het gewenste pensioen: een vast pensioen, een variabel (flexibel) pensioen met de daaraan verbonden beleggingsrisico’s, of een combinatie van beiden.