Spring naar content

Pensioen in eigen beheer? Snelle actie geboden!

14 oktober 2016

Het kabinet is van plan om het eigenbeheerpensioen af te schaffen. Als de Tweede en Eerste Kamer hier de komende maanden mee instemmen, dan is het vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk om als directeur-grootaandeelhouder (dga) pensioen in eigen beheer op te bouwen. Nu die opbouw stopt, moet u vóór het einde van 2016 nog enkele acties ondernemen!

Acties in 2016

Bouwt u nu nog pensioen in eigen beheer op, dan moet u ervoor zorgen dat dit stopt vóór 1 januari 2017. Dat vergt op korte termijn de volgende acties:

  • In een overeenkomst met de bv moet worden vastgelegd dat de opbouw van eigenbeheerpensioen stopt.
  • De algemene vergadering (van aandeelhouders) moet een besluit nemen tot het stoppen van de opbouw van pensioen in eigen beheer. Dit moet op tijd in de notulen zijn vastgelegd.

Let op!
Deze acties zijn noodzakelijk om te voorkomen dat uw pensioenaanspraak niet meer als pensioen wordt gezien. In dat geval wacht u namelijk een forse afrekening. U bent dan loonheffing verschuldigd van maximaal 52% over de commerciële waarde van het opgebouwde pensioen – die is aanzienlijk hoger dan de waarde van de pensioenaanspraak op de fiscale balans van de bv – en u betaalt 20% revisierente.

Aanpassing verzekeringen

Heeft u verzekeringen voor het partnerpensioen afgesloten of is er een risicoverzekering ter afdekking van het overlijdensrisico door de bv afgesloten, dan moeten ook deze worden aangepast. 

Let op!
Als de verzekeringen worden aangepast doordat de pensioenopbouw wordt gestopt, kan dit tot gevolg hebben dat er mogelijk na overlijden onvoldoende inkomen is voor uw nabestaanden. Denk dus goed na of er toch een verzekeringsdekking bij overlijden noodzakelijk is. En zorg dan dat die verzekering vóór 1 januari 2017 is gesloten dan wel aangepast.