Spring naar content

Pas op voor de informatiebeschikking

01 augustus 2016

Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Hieruit moet de fiscus binnen een redelijke termijn uw financiële verplichtingen kunnen afleiden. Lukt dit niet, dan kan de inspecteur u een informatiebeschikking opleggen. Probeer dit altijd te voorkomen.

Hoe uw administratie er precies uit moet zien, is niet wettelijk omschreven. Dat hangt van de aard en omvang van uw bedrijf af. De administratie van een snackbar zit nu eenmaal anders in elkaar dan die van een internationale transportonderneming.

Informatiebeschikking

Schiet uw administratie tekort, dan kan de inspecteur via een informatiebeschikking de nodige gegevens proberen te achterhalen. De beschikking geeft aan welke gegevens u dient aan te leveren. Doet u dat niet, dan kan de inspecteur u een aanslag opleggen op basis van een schatting. Het zal niet verbazen dat deze schatting aan de royale kant zal zijn. Logisch ook, want door het ontbreken van de benodigde gegevens is een nauwkeurige schatting nu eenmaal niet mogelijk. De schatting moet uiteraard wel redelijk blijven.

Let op!
U kunt een informatiebeschikking aanvechten. Als u het niet eens bent met de informatiebeschikking, kunt u deze via bezwaar en beroep aanvechten. Bijvoorbeeld als u van mening bent dat de gevraagde gegevens niet ter zake doen of als de gevraagde gegevens ook makkelijk op een andere wijze te achterhalen zijn. Bovendien moeten de gevraagde gegevens in relatie staan tot het fiscale belang.

Tip:
Vecht een informatiebeschikking aan als u het er niet mee eens bent en wacht niet totdat de aanslag in de bus valt. U zult dan namelijk aan moeten tonen dat de aanslag te hoog is vastgesteld. Dit heet de omgekeerde bewijslast en valt vrijwel altijd nadelig voor u uit.

Een recente uitspraak leert dat een administratie best fouten kan bevatten, maar dat dit niet betekent dat de inspecteur dan altijd een informatiebeschikking op kan leggen. Dit hangt af van de aard en omvang van de fouten. Ook is van belang in hoeverre de inspecteur, zonder de gevraagde gegevens, niet in staat is een correcte aanslag op te leggen.

Heeft u vragen over de informatiebeschikking, neem dan contact op met uw (fiscale) accountmanager.