Spring naar content

Pas op met het direct uploaden van gegevens in het EPD

11 oktober 2017

Het EPD heeft in verschillende vormen langzaam haar intrede in de praktijk gedaan. Sommige organisaties zijn hier al heel ver mee, anderen houden de boot nog wat af. Inmiddels is men in de praktijk tegen een van de nadelen van real-time informatie uitwisseling aangelopen. Uitslagen worden ingevoerd of geüpload in het EPD en zijn op dat moment vaak direct beschikbaar, zowel voor de zorgverlener als de cliënt/patiënt. Het nadeel is dat dit vaak voorlopige uitslagen zijn, niet voorzien van enige interpretatie of toelichting en context. Patiënten realiseren zich dat vaak niet en kunnen wellicht verkeerde conclusies trekken.

Hoewel de WGBO en de Wbp voorschrijven dat patiëntgegevens zo spoedig mogelijk beschikbaar dienen te worden gesteld, geldt hier een periode van een aantal weken voor. Het is daarom toegestaan om informatie pas beschikbaar te stellen nadat de beoordeling van de behandelaar heeft plaatsgevonden en deze de gelegenheid heeft gehad de patiënt zelf te informeren. Dit voorkomt onnodig verkeerde conclusies. Bouw daarom een akkoord van de specialist in bij het uploaden van bijvoorbeeld uitslagen.