Spring naar content

Overheid staat garant voor uw ondernemerskrediet

17 augustus 2015

Met een beroep op de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) kunt u een lening aangaan waarbij de overheid onder voorwaarden garant staat voor een deel van het krediet.

Op deze manier kunt u bij de bank wellicht meer geld lenen dan u op basis van uw onderpand had gekregen.

Maak gebruik van de verruimde BMKB 

U kunt als mkb-ondernemer tot 31 december 2015 nog gebruik maken van de verruimde BMKB. Sluit u als bestaande onderneming bij de bank een nieuwe lening af van maximaal € 266.667? Dan staat de overheid tot en met 31 december 2015 borg voor 67,5% in plaats van de gebruikelijke 45% van het geleende bedrag. Het maximumbedrag waarvoor de overheid borg staat met het reguliere tarief (dus tijdelijk verhoogd van 45% naar 67,5% ) is tot en met 31 december 2015 verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen.

Let op!
U moet nagaan of u voldoet aan de voorwaarden voor de BMKB. U dient een onderneming te hebben van maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 miljoen óf een balanstotaal tot € 43 miljoen.