Spring naar content

Ondernemer duurder uit dan werknemer bij opbouw lijfrente

27 september 2017

Zelfstandige ondernemers zorgen vaak voor een oudedagsvoorziening in de vorm van een lijfrente. De te betalen premie vermindert niet de verschuldigde premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ze zijn daardoor slechter af dan werknemers.

Lijfrente: discriminatie ten aanzien van Zvw

Wie een lijfrente aanschaft, betaalt daarvoor premie. Deze premie leidt niet tot aftrek voor wat betreft de premies Zvw. Werknemers die pensioen opbouwen via hun werkgever, betalen over de door hen afgedragen pensioenpremie echter geen premie Zvw. In zoverre is er dus sprake van discriminatie tussen pensioenopbouw via de werkgever en via de aankoop van een lijfrente.

Dubbele heffing

Zelfstandigen die een lijfrente aanschaffen, betalen over de uitkering te zijner tijd wederom Zvw-premie. Er is dus sprake van een dubbele heffing.

Wetgever aan zet

Een zelfstandige die deze rechtsongelijkheid onlangs voor de rechter aanvocht, ving bot. De rechter was het weliswaar met hem eens dat er sprake was van rechtsongelijkheid en discriminatie, maar stelde dat de wetgever hier dient in te grijpen. Er was in deze geen taak voor de rechter en dus bleef de aanslag Zvw in stand.

Let op!
Ook geen ‘buitensporige last’
Een aanslag kan ook komen te vervallen als deze leidt tot een zogenaamde buitensporige last. De aanslag moet dan voor de betreffende belasting- of premieplichtige slechter uitvallen dan in het algemeen. Dit kan alleen als bijzondere feiten en omstandigheden voor een extra nadelige positie zorgen. Hiervan was echter geen sprake, want het betreffende nadeel kan zich in beginsel voordoen bij iedereen die een lijfrente aanschaft. De aanslag bleef dan ook in stand.

Heeft u vragen over de berekening van de premie Zvw, neem dan contact met ons op.