Spring naar content

Nieuwsbrief 41

19 oktober 2012

Na een zeer sportieve zomer zitten wij intussen midden in een politiek najaar. De kabinetsformatie is op het moment van schrijven nog in volle gang, maar de begroting voor 2013 is wel al goedgekeurd. Wij zijn benieuwd naar het eindresultaat. Zeker nu eerder gemaakte plannen over langstudeerboetes en forensentaks alvast zijn geschrapt.

Op 12 september jl., waren er niet alleen verkiezingen, wij hadden ook onze tweede golfdag van dit jaar gepland staan. De foto’s van deze geslaagde editie willen wij u niet onthouden, ze staan in het hart van de nieuwsbrief. Hier op onze website vindt u nog meer foto’s. Als u er graag een wilt ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.

Verder besteden wij in deze uitgave o.a. aandacht aan de Flex B.V., de uniformering van het loonbegrip, de fiscale consequenties van scheiden en stellen wij onze netwerkpartner Lorentzen de vraag of financieren bij de bank nog wel mogelijk is.

Wij wensen u veel leesplezier!

Nieuwsbrief 41