Spring naar content

Nieuwe plannen aankomend kabinet: een update

06 oktober 2017

Nog voor het einde van oktober wordt er zéér waarschijnlijk een nieuwe kabinet aangesteld. De onderhandelingen tussen de beoogde regeringspartijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) zijn nagenoeg afgerond. Enkele wensen van het nieuwe kabinet liggen al op straat. Op donderdag 5 oktober zijn er opnieuw maatregelen uitgelekt, zoals een verlaging van het vennootschapsbelastingtarief en een lastenverlichting voor de ‘kleine’ werkgever. De belangrijkste belastingplannen voor de komende jaren hebben we voor u alvast op een rij gezet.

Let op!
Onderstaand overzicht is met een klein voorbehoud, aangezien het aankomend regeerakkoord nog niet openbaar is. Dat zal niet lang meer op zich laten wachten. Het regeerakkoord wordt mogelijk in de week van 9 oktober gepresenteerd.

Plannen aankomend kabinetVennootschapsbelasting omlaag

Het nieuwe kabinet wil de vennootschapsbelasting fors verlagen. Voor winsten tot € 250.000 gaat het vennootschapsbelastingtarief omlaag van 20% naar 16%. Het percentage van de tweede schijf (voor het meerdere boven de € 250.000) gaat van 25% naar 21%. Omdat deze verlaging de schatkist fors wat geld kost, zullen zeer waarschijnlijk enkele aftrekposten worden beperkt.

Minder lang loondoorbetaling bij ziekte

Voor kleine werkgevers is er een lastenverlichting in het verschiet. Zij hoeven straks het loon van een zieke werknemer niet meer twee jaar, maar één jaar door te betalen. Voor de loondoorbetalingsverplichting van het tweede jaar komt er een ‘verzekeringspot’, waar alle kleine werkgevers aan meebetalen.

Van vier naar twee belastingschijven

Het nieuwe kabinet wil het belastingstelsel flink vereenvoudigen. Twee van de vier belastingschijven gaan verdwijnen. Het tarief in de eerste schijf gaat naar 37%. Bij een inkomen uit werk en woning van meer dan € 68.000, komt de tweede schijf in beeld met een belastingtarief van 49,5%. Het is de bedoeling dat dit nieuwe systeem ingaat per 2019, mits de Belastingdienst dit aankan.

Btw-verhoging en energieheffing

Voor niets gaat de zon op. Om deze vereenvoudiging van het belastingstelsel te bekostigen, overweegt het nieuwe kabinet een btw-verhoging en een hogere heffing op energie.

Hypotheekrenteaftrek versneld beperken

Op tafel ligt ook het versneld beperken van de hypotheekrenteaftrek. Tot 2041 zakt deze al jaarlijks met 0,5%-punt. In 2018 is de aftrek van de hypotheekrente die u betaalt voor uw eigen woning in de 4e belastingschijf (52%) bijvoorbeeld al beperkt tot 49,5% (2017: 50%). Het nieuwe kabinet wil de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld afbouwen in vier stappen van 3%, zodat de aftrek in 2023 is beperkt tot 37%. Deze maatregel ligt politiek gevoelig, maar nu de rente heel laag is, is dit voor de onderhandelende partijen een reële optie.

Kilometerheffing voor het vrachtverkeer

Voor het vrachtverkeer komt er een soort kilometerheffing. Vervuilende vrachtwagens betalen het meest en de heffing gaat ook gelden voor buitenlandse vrachtwagens.

Heffingsvrij vermogen omhoog

Tot slot ziet het ernaar uit dat het nieuwe kabinet het heffingsvrije vermogen van box 3 gaat verhogen van € 25.000 naar € 30.000 per persoon. Deze maatregel levert u, afhankelijk van de hoogte van uw vermogen, een belastingvoordeel op van € 60 per jaar.