Spring naar content

Nieuw kabinet pakt Hillen-aftrek eigen woning aan

08 november 2017

Het nieuwe kabinet wil af van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld, ook wel de Hillen-aftrek genoemd. De geleidelijke afschaffing van deze aftrekpost voor de eigen woning was al aangekondigd in het Regeerakkoord. Het nieuwe kabinet zet er de vaart achter, want op vrijdag 3 november 2017 is hiervoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Beoogde inwerkingtreding van de maatregel is 1 januari 2019.

Euro huisHillen-aftrek

Betaalt u weinig of geen hypotheekrente omdat u een kleine of zelfs geen eigenwoningschuld heeft, dan heeft u recht op een aftrek. Die aftrek is gelijk aan het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten, zoals de hypotheekrente. Door die aftrek betaalt u per saldo dan geen belasting over het eigenwoningforfait.

Afschaffingsreden

De Hillen-aftrek is in 2005 ingevoerd om eigenwoningbezitters te stimuleren hun eigenwoningschuld af te lossen. Per 2013 is echter ook een aflossingseis voor eigenwoningschulden ingevoerd. Volgens het nieuwe kabinet is deze aflossingseis eveneens een extra stimulering voor een versnelde aflossing van de eigenwoningschuld. Dat maakt de Hillen-aftrek eigenlijk overbodig. Bovendien is deze aftrek op termijn financieel onhoudbaar omdat mensen door de aflossingseis veel eerder hiervoor in aanmerking komen. Tegen die achtergrond stelt het nieuwe kabinet nu voor om de Hillen-aftrek geleidelijk af te schaffen.

Voorstel

De afschaffing van de Hillen-aftrek betekent dat als u uw hypotheek heeft afgelost, u op termijn toch het eigenwoningforfait verschuldigd bent. De afschaffing gaat echter zéér geleidelijk in gelijke stappen van 3 1/3% per jaar, uitgespreid over een periode van 30 jaar. Concreet stelt het kabinet het volgende voor:

Per 2019 mag men in de aangifte inkomstenbelasting 96 2/3% van de Hillen-aftrek (het verschil tussen het eigenwoningforfait en de daarop drukkende aftrekbare kosten) in aanmerking nemen, in 2020 nog 93 1/3% van dit verschil enzovoort, tot de aftrek met ingang van 1 januari 2048 geheel is vervallen.

Let op!
Zowel de Tweede als de Eerste Kamer moeten nog instemmen met de geleidelijke afschaffing van de Hillen-aftrek. Dat gebeurt waarschijnlijk nog voor het einde van dit jaar, omdat de maatregel anders niet van start kan gaan per 1 januari 2019. De stapsgewijze afbouw van de Hillen-aftrek vergt namelijk nog wat systeemwijzigingen bij de Belastingdienst.