Spring naar content

Nederlands erfrecht maar niet alleen Nederlandse erfbelasting

23 oktober 2015

In augustus van dit jaar is de Erfrechtverordening van kracht geworden. Een Nederlander met een vakantiehuis in Frankrijk hoeft dus niet speciaal meer iets te regelen. Toch kan aandacht verstandig zijn. Bijvoorbeeld wanneer u permanent in uw vakantiehuis gaat wonen.

In EU-landen (behalve Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk) is bij erfenissen met een grensoverschrijdend tintje voortaan het erfrecht van het land waar de overledene de gewone verblijfplaats heeft van toepassing. Wanneer u permanent in uw vakantiehuis in Frankrijk zou gaan wonen, dan wordt dit uw gewone verblijfplaats. Een bezoek aan een notaris is dan noodzakelijk om zeker te zijn dat op uw erfenis geen regels van toepassing zijn die u liever had voorkomen.

Let op Franse belastingregels

Bedenk ook dat als Nederlands erfrecht van toepassing is, dat niet wil zeggen dat ook alleen de Nederlandse fiscale regels van toepassing zijn. Op een huis in Frankrijk dat volgens het Nederlandse erfrecht vererft past de Franse fiscus dus wel de Franse belastingregels toe. Die regels wijken soms flink af van de Nederlandse. Bijvoorbeeld bij de tarieven die gelden voor stiefkinderen. Vermoedt u dat dat bij u het geval zal zijn; raadpleeg dan uw (fiscale) accountmanager.