Spring naar content

Nederland loopt voorop in Europa met digitalisering van de zorg

20 november 2017

Nederlandse zorgorganisaties lopen in Europa voorop met het gebruik van het elektronische patiëntendossier (EPD). Dat blijkt uit onderzoek naar zorg-ICT door HIMSS Europa, een ICT-organisatie voor not-for-profit zorg. Door de hoge digitalisatiegraad van patiëntgegevens zien Nederlandse zorgorganisaties de eigen regie van patiënten zowel als een uitdaging (20%) als een prioriteit.

Patiëntdata en hoe je daar mee om te gaan, staat hoog op de prioriteitenlijst van Nederlandse zorgorganisaties. Verreweg de belangrijkste kwestie voor de komende twee tot drie jaar is het uitwisselen van digitale patiëntgegevens en medische gegevens met externe organisaties. Het laat zien dat Nederlandse zorgorganisaties bezig zijn met de ontwikkeling van een nieuwe patiëntgerichte benadering van de gezondheidszorg.

Onderzoek onder 600 Europese zorg- en ICT-professionals

Voor dit jaarlijkse onderzoek van HIMSS Europe in samenwerking met Hyland (HIMSS Analytics European Annual Survey) hebben bijna 600 zorg- en ICT-professionals uit heel Europa hun visie gegeven. Op basis daarvan kan een digitale agenda voor de nabije toekomst worden samengesteld. Stephen Bryant, Managing Director bij HIMSS Europe, over de bevindingen in het onderzoek: “Lange tijd ging het vooral om het vrijmaken van voldoende middelen, maar misschien is het ontwikkelen en versterken van leiderschapsvaardigheden nog wel het belangrijkste gegeven in het onderzoek van dit jaar. Het blijkt dat e-health professionals in toenemende mate naar een plek in de bestuurskamer streven om verandering op een heel nieuw niveau te bewerkstelligen.

Prioriteiten van zorgorganisaties veranderen

“Het is ook interessant om te zien hoe de prioriteiten voor zorgorganisaties veranderen. Vorig jaar ging het in de antwoorden vooral over het uitwisselen van data. Dit jaar is de implementatie van het EPD de belangrijkste e-health prioriteit voor zorgverleners in Ierland, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk en Italië. In Nederland staat de toegang tot de data voor patiënten bovenaan het lijstje. In Spanje en Scandinavië is de gegevensuitwisseling met externe partners het belangrijkste.”

Cathy Fuhrman, EMEA Healthcare Industry Manager bij Hyland: “Het is goed om te zien dat het volgens dit onderzoek meer om de patiënt draait. Medische patiëntgegevens die door burgers zelf worden bewaard en beheerd en instrumenten waarmee patiënten zelf kunnen meten en monitoren lijken de volgende belangrijke trend in e-health te zijn. Zorgorganisaties zullen de uitdagingen die met de opkomst daarvan samenhangen aan moeten kunnen. Een cruciale factor voor zelfstandige organisaties is de flexibiliteit en interoperabiliteit van hun eigen ICT-systemen, zodat ze tegemoet kunnen komen aan de eisen en wensen van klanten voor betere regie over hun data.

“De implementatie van EPD’s blijkt van grote toegevoegde waarde te zijn voor zorgverleners. Het leidt tot een betere kwaliteit van zorg in de gehele ‘patiëntloopbaan’. Technologie draagt bovendien bij aan betere efficiency waardoor investeringen in ICT zich uiteindelijk terugverdienen, bijvoorbeeld door tijdbesparing bij het personeel en betere zorgkwaliteit.”