Spring naar content

Modernisering van het huwelijks vermogensrecht

28 april 2016

Het klinkt misschien niet romantisch maar een huwelijk is ook een contract. We hebben in Nederland contractsvrijheid, dus het aanstaande echtpaar kan de gevolgen van hun huwelijk zo regelen als zij het willen hebben. Regelt men niets, dan geldt de wet. Die wet staat nu op het punt om gewijzigd te worden.

De wet geeft nu nog aan dat op het moment van het huwelijk een gemeenschap van goederen ontstaat waar alle huidige en toekomstige bezittingen van beide echtgenoten in vallen en waarbij ook alle schulden van het echtpaar door de gemeenschap gedragen moeten worden. Van deze regeling wil men nu met een wetsvoorstel de scherpe kantjes afhalen. De Tweede Kamer heeft al ingestemd en het ziet ernaar uit dat het wetvoorstel ook door de Eerste Kamer zal worden goedgekeurd.

Erfenissen en schenkingen 

In de nieuwe regeling ontstaat er bij een huwelijk nog steeds een gemeenschap van goederen, maar deze is niet meer zo totaal als nu nog het geval is. De gemeenschap bevat voortaan namelijk alleen de bezittingen die de echtgenoten voor het huwelijk al gezamenlijk bezaten (tenslotte wordt het gros van huwelijken tegenwoordig gesloten tussen mensen die al samenwonen) en verder alle goederen die zij vanaf het huwelijk verkrijgen. Een groot verschil met de huidige situatie is dat erfenissen en schenkingen niet langer automatisch in de gemeenschap zullen vallen.

Schulden

Voor wat de schulden betreft; alleen de gezamenlijke schulden van voor het huwelijk vallen in de gemeenschap en verder alle schulden gemaakt tijdens het huwelijk. Een voorhuwelijkse schuld van één van de partners (denk aan een studieschuld) is in de nieuwe wet niet langer automatisch een gemeenschapsschuld.

Ondernemingsvermogen

Heeft men al een onderneming als men trouwt, dan zal het ondernemingsvermogen niet in de gemeenschap vallen. Dat hoeft de zaak er niet eenvoudiger op te maken. Een redelijke vergoeding voor het werk van de ondernemer, valt namelijk wél in de gemeenschap. Ook als de onderneming zelf er niet in valt en ook als de onderneming een BV of NV is.

Let op!
Het blijft verstandig vóór het huwelijk een notaris te raadplegen, want heldere en op de situatie van het echtpaar toegesneden huwelijksvoorwaarden, kunnen veel onduidelijkheid en getouwtrek in de toekomst voorkomen.

Voor mensen die al getrouwd zijn, brengt de nieuwe wet overigens geen verandering. Voor hen blijft de situatie zoals deze was. De modernisering is daarom een regeling die pas op termijn echt impact zal krijgen.