Spring naar content

Minister Asscher bereid tot aanpassing transitievergoeding

10 maart 2016

Minister Asscher is bereid tot aanpassing van de verplichte transitievergoeding die werkgevers moeten betalen bij ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Dat gaf de minister aan in een gesprek van woensdag 9 maart 2016 met de Tweede Kamer.

Transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 bent u als werkgever een transitievergoeding verschuldigd wanneer een tijdelijke of vaste werknemer ten minste twee jaar bij u in dienst is geweest en zijn arbeidscontract op uw initiatief is beëindigd. De transitievergoeding bent u ook verschuldigd wanneer u een zieke werknemer na twee jaar loondoorbetaling ontslaat.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkent dat dit onredelijk kan uitpakken voor werkgevers die aantoonbaar hun best hebben gedaan voor re-integratie van hun zieke werknemers. Hij is daarom bereid tot aanpassing van de verplichte transitievergoeding, maar wil daarvoor eerst in gesprek met de werkgeversorganisaties en vakbonden.

Of werkgevers in de toekomst geen vergoeding zijn verschuldigd bij ontslag van hun werknemer na twee jaar ziekte en voldoende re-integratie pogingen, blijft voorlopig onduidelijk.