Spring naar content

Minder erfbelasting bij het erven van een serviceflat

12 augustus 2013

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft onlangs goedgekeurd dat bij het overlijden van een erflater in 2012 of 2013 een serviceflat mag worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer in plaats van de WOZ-waarde. Hierdoor kan de te betalen erfbelasting lager uitvallen.

Serviceflat moeilijk verkoopbaar

Door de crisis op de woningmarkt is het voor erfgenamen extra moeilijk om een in de erfenis vallende serviceflat te verkopen. Een serviceflat is een specifiek type woning met extra voorzieningen die verplicht moeten worden afgenomen, zoals maaltijden, huishoudelijke hulp en servicekosten. Vanwege dit specifieke imago is er ook maar een beperkte kring van gegadigden voor een serviceflat en wordt een dergelijke flat uiteindelijk vaak ver onder de WOZ-waarde verkocht.

Tegemoetkoming in waardering

Voor de erfbelasting moet een woning normaal gesproken worden gewaardeerd op de WOZ-waarde. De serviceflat vormt hierop een uitzondering. Erfgenamen mogen voor de waardering van een serviceflat uitgaan van de waarde in het economische verkeer op de datum van het overlijden van de erflater.

Let op!
De goedkeuring geldt alleen als de waarde in het economisch verkeer minimaal 30% afwijkt van de WOZ-waarde van de serviceflat.