Spring naar content

Minder aftrek levensonderhoud kinderen in 2014

10 januari 2014

Betaalt u kinderalimentatie dan heeft u mogelijk recht op de forfaitaire aftrek voor kosten van levensonderhoud van kinderen. Deze aftrekpost in de inkomstenbelasting is dit jaar met tientallen euro’s per kwartaal omlaag gegaan ten opzichte van vorig jaar. Bovendien zijn er plannen om de aftrek helemaal af te schaffen.

Aftrek levensonderhoud kinderen

Er gelden een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de aftrek levensonderhoud voor kinderen. Zo moet uw kind jonger zijn dan 21 jaar, krijgt u geen kinderbijslag, heeft uw kind zelf geen recht op studiefinanciering en kan het niet in zijn eigen levensonderhoud voorzien. Ook moet u uw kind in belangrijke mate onderhouden. Dat wil zeggen dat uw bijdrage in de kosten voor het levensonderhoud van uw kind minimaal € 416 (2013: € 408) per kwartaal bedragen.

Let op!
Is het inkomen of het vermogen van uw kind voldoende om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien, dan mag u geen kosten voor levensonderhoud aftrekken.

Forfaitaire aftrekbedragen

Voldoet u aan alle voorwaarden dan heeft u recht op de aftrek levensonderhoud voor kinderen. De aftrek bedraagt een forfaitair bedrag per kwartaal en is afhankelijk van de mate van onderhoud en de leeftijd van het kind. Dit jaar is de forfaitaire aftrek flink verlaagd en bedraagt per kalenderkwartaal:

  • € 205 (2013: € 295) indien het kind jonger is dan 6 jaar;
  • € 250 (2013: € 355) leeftijd kind tussen de 6 en 12 jaar;
  • € 290 (2013: € 415) leeftijd kind tussen de 12 en 18 jaar;
  • € 250 (2013: € 355) leeftijd kind tussen de 18 en 21 jaar.

Het bedrag per kalenderkwartaal voor een kind van 18 jaar of ouder wordt nog verhoogd van € 250 naar € 500 (2013: € 710) indien u meer dan 50% bijdraagt in de totale kosten van levensonderhoud én uw bijdrage ook minimaal € 500 per kwartaal bedraagt. Is het kind uitwonend en is uw bijdrage in de kosten 90% of meer dan bedraagt de forfaitaire aftrek maximaal € 750 per kwartaal (2013: € 1.065).

Let op!
Mogelijk is dit het laatste jaar dat u gebruik kunt maken van de aftrek levensonderhoud voor kinderen. Er zijn namelijk plannen om deze aftrekpost in 2015 helemaal af te schaffen.