Spring naar content

Meldingsplicht voor buitenlandse bedrijven

11 februari 2016

Er komt een meldingsplicht voor buitenlandse bedrijven die hun werknemers tijdelijk werk in Nederland laten verrichten. Hiermee kan de Inspectie SZW controleren of EU-werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben. Een beperkte meldingsplicht gaat gelden voor de buitenlandse zelfstandige die in Nederland tijdelijk diensten verricht in bepaalde risicosectoren.

Meldingsplicht

De meldingsplicht houdt in dat bedrijven (dienstverrichters) die werknemers naar Nederland detacheren dit vóór aanvang van de werkzaamheden moeten melden. Bij die melding moet een aantal gegevens worden verstrekt over de te verrichten dienst in Nederland en de werknemers die de dienst gaan verrichten. Zo zal bijvoorbeeld een Duits bouwbedrijf dat in Nederland een kantoorpand gaat bouwen, moeten melden welke werknemers hiervoor worden ingeschakeld en hoe lang ze komen werken. Tijdens de werkzaamheden in Nederland moet bovendien een aantal documenten op papier of digitaal beschikbaar zijn op de werkplek in Nederland, zoals een kopie van de arbeidsovereenkomst en betalingsbewijzen van lonen.

Voor kleine ondernemers die onregelmatig in Nederland arbeid laten verrichten bij verschillende dienstontvangers, geldt straks een periodieke melding.

Let op!
Bepaalde sectoren zullen worden uitgezonderd van de plicht tot melding, zoals de sector personen- en goederenvervoer, tenzij het cabotage-activiteiten betreft. 

Beperkte meldingsplicht voor zelfstandigen

Voor de buitenlandse zelfstandige die in Nederland tijdelijk werkzaamheden verricht in bepaalde risicosectoren (zoals de bouw- of schoonmaaksector) komt er een beperkte meldingsplicht. Een Belgische glazenwasser die regelmatig in Nederland de ramen lapt, krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid van een één jaar geldige melding.

Digitaal meldingssysteem

De meldingsplicht is opgenomen in een recent ingediend Wetsvoorstel arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU. De Tweede en Eerste Kamer moeten hier dus nog mee instemmen. Bovendien gaat de meldingsplicht pas gelden als er een goed functionerend digitaal systeem is voor de online melding.