Spring naar content

Meld onjuistheden in Handelsregister!

09 oktober 2017

De Kamer van Koophandel (KvK) roept gebruikers van het Handelsregister op om eventuele onjuistheden in het register door te geven. Ook gaat de KvK met data-analyses op risico-adressen de kwaliteit van het Handelsregister verbeteren.

Oproep

De melding ziet op onjuistheden van gegevens van derden. Wie denkt dat een registratie van een ander bedrijf of organisatie in het Handelsregister niet (helemaal) klopt, kan dit met een speciaal meldingsformulier doorgeven. De KvK neemt de melding binnen 48 uur in behandeling.

Jaarlijks krijgt de KvK zo’n 10.000 meldingen binnen. De helft hiervan leidt tot verbeteringen in het register.

Kwaliteitsslag

Verder gaat de KvK permanente data-analyses op risico-adressen uitvoeren. Het gaat bijvoorbeeld om een adres waar het onwaarschijnlijk is dat daar een onderneming is gevestigd of adressen waar veel a-typische mutaties voorkomen.

Verder verloop controles

Afhankelijk van het resultaat van de controles op het Handelsregister geeft de KvK signalen door aan de Belastingdienst. Het gaat om signalen van schijnzelfstandigheid en katvangers en andere zaken die niet goed lijken te zijn. Verder schrapt de KvK inactieve ondernemingen en worden jaarlijks circa 4.000 inactieve rechtspersonen die niet meer aan hun administratieve verplichtingen voldoen, ontbonden.