Spring naar content

Meer zorgvraag zorgt voor hogere werkdruk huisartsenposten

13 september 2017

Huisartsenposten zien opnieuw een stijging van de zorgvraag tijdens avond-, nacht- en weekenduren. Het aantal telefoontjes en consulten op de huisartsenpost neemt aanzienlijk toe. Ook krijgen de zorgvragen op de huisartsenpost een meer dringend karakter.

Het is duidelijk dat niet alleen de Spoed Eisende Hulpen met een grote aanloop van patiënten te maken hebben, maar ook de huisartsenposten. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark die branchevereniging van eerstelijns zorg InEen publiceert.

Meer consult en telefoon, minder visite

De huisartsenposten in Nederland declareerden in 2016 2,4% meer verrichtingen dan in 2015. Dit zijn 124.000 verrichtingen meer die worden gedaan zonder uitbreiding van het budgettair kader. Vooral de consulten en telefonische contacten laten een stijging zien, respectievelijk 2,4 % en 3,7% ten opzichte van 2015. Het aantal visites daarentegen is afgenomen met 3,5%.

Dit is een duidelijk signaal dat de triagist in geval van hoge urgentie veel vaker dan voorheen een direct beroep doet op de ambulancezorg. Er zijn regio’s waar het direct doorverwijzen naar ambulancezorg in een paar jaar tijd is toegenomen van 400 naar 1.300 keer per jaar.

Toename urgentie

Naast deze stijgende zorgvraag blijkt dat ook de urgentie van de zorgvragen waarmee patiënten de huisartsenposten benaderen verder toeneemt. De urgentieverhoging zegt met name iets over de complexiteit van de zorgvraag. Meer urgente zorgvragen zijn vaak complexer en leiden tot langere consulten. Ook zijn ze moeilijker in te plannen omdat hogere urgenties altijd voor gaan op lagere urgenties. Dit verhoogt de ervaren werkdruk op de huisartsenpost en leidt ertoe dat patiënten met minder urgente klachten vaak langer moeten wachten.

Gebrekkige doorstroom

De branchevereniging maakt zich ook zorgen over de signalen van huisartsenposten over gebrekkige doorstroom van patiënten en een tekort aan personeel. Anoeska Mosterdijk, directeur InEen: “Juist bij patiënten met complexere zorgvragen moet meer samengewerkt worden met andere partijen in de acute zorg. Denk aan de specialist ouderenzorg, de psycholoog en de thuiszorg. Maar de beschikbaarheid van die partijen staat door bezuinigingen en toestroom van patiënten juist ook onder druk. Samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen is InEen daarom in gesprek met alle belangrijke samenwerkingspartners”.

Structurele herziening

“Voor ons is duidelijk dat het hele systeem van acute zorg kraakt. Huisartsen luidden vorig jaar al massaal de noodklok, spoedeisende hulpen halen regelmatig het nieuws vanwege een patiëntenstop, het systeem is toe aan een revisie. Kortetermijnmaatregelen voor de huisartsenposten zijn hard nodig, maar volstaan niet meer alleen. Het wordt echt tijd het systeem daadwerkelijk structureel te herzien”, aldus Mosterdijk.