Spring naar content

Logistiek moet op zoek naar nieuwe wegen

18 mei 2017

Nieuwe toetreders zetten de logistieke sector onder druk. Om concurrerend te blijven, zal de branche moeten samenwerken en meer oog moeten hebben voor innovatie. Dit is een van de conclusies uit de SRA-brancherapportage voor de Logistiek, die binnenkort verschijnt.

Meedenken met de opdrachtgever

De Nederlandse logistieke sector heeft dankzij de aantrekkende economie de wind weer in de rug, maar een aantal branche-experts pleit toch voor een nieuwe koers. Juist nu, omdat de logistiek te maken heeft met veel en snelle veranderingen. Voorbeelden zijn groene logistiek, digitalisering en partnerschappen. Technologische ontwikkelingen trekken branchevreemde toetreders aan die de markt betreden met innovatieve bedrijfsmodellen. Logistieke bedrijven zullen hierin mee moeten; vernieuwen om aan de klantbehoefte tegemoet te komen.

Kennis, informatie en data-analyse

Logistieke ondernemers hebben volgens de experts nog te weinig kennis van nieuwe concurrenten, de ontwikkelingen in andere branches (bijvoorbeeld de detailhandel) en de wensen van klanten. Ze richten zich nog vooral op kostenbesparingen en efficiëntie in bestaande processen en activiteiten, maar kijken nauwelijks naar alternatieve kanalen om nieuwe markten aan te boren of klanten meer op maat te bedienen. Om competitief te blijven, zouden ze dat echter juist wel moeten doen, vindt Robert van Leewen van Transport en Logistiek Nederland. “Het is nu zaak om met de opdrachtgever mee te denken, te weten wat hij zwaarwegend vindt in zijn dienstverlening en daarop in te spelen. Kennis, informatie en data-analyse worden voor de logistieke branche steeds belangrijker. Ondernemers zullen daarin moeten investeren om te concurreren met nieuwe partijen op de markt.”

Kleine ondernemers

Voor kleinere ondernemers kunnen grote investeringen in data-analyse en technologieën lastig zijn. Toch kunnen ook zij een belangrijke stap zetten door beter samen te werken met branchegenoten, ICT-bedrijven en opdrachtgevers. Tactische en strategische partnerschappen, kennis delen, inzicht in wat de ander drijft; het hoeft niet veel te kosten, maar het kan de productiviteit en de flexibiliteit in de branche naar een hoger niveau tillen en meer greep bieden op de kosten en de tarieven. En dat is nodig om de slag niet te verliezen.