Spring naar content

Let op correct gebruik sociale media door personeel!

09 augustus 2017

De afgelopen jaren is het ontslag van werknemers vanwege uitingen op social media gestegen. Met name werknemers die zich op social media negatief uitlaten over bijvoorbeeld de klanten van het bedrijf lopen risico hun baan te verliezen. Voorkom dat uw werknemers social media verkeerd gebruiken!

Protocol opstellen

Het is goed om een protocol op te stellen voor het gebruik van social media door werknemers. Als er een internetprotocol is, dan kan er een hoofdstuk worden toegevoegd voor social media. Geef in het protocol aan wat u van uw werknemers verwacht, en wat u wel en niet wenselijk vindt. Denk daarbij onder meer aan: geheel geen uitingen doen over het bedrijf, of alleen positieve uitingen, maar bijvoorbeeld ook geen uitingen doen die bedrijfsgevoelige informatie prijs kan geven. Het is goed om dit protocol in een personeelshandboek op te nemen, of bij gebreke daarvan, het protocol van toepassing te verklaren in de arbeidsovereenkomst. Bij uw huidige werknemers kunt u het protocol ter hand stellen en de werknemers laten verklaren (schriftelijk) dat zij het protocol kennen en zich daarnaar zullen gedragen.

Ongewenste uiting social media

Bedenk eerst of de uiting een zogenaamde ‘openbare uiting’ is. Alleen ten aanzien van openbare uitingen geldt dat de werkgever maatregelen kan treffen. Een uiting is openbaar als deze gemakkelijk gedeeld kan worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor tweets, berichten op facebook of Linkedin. Een facebookchat is geen openbare uiting omdat deze chat niet kan worden gedeeld of door derden openbaar gemaakt kan worden. Als het een openbare uiting is, spreek de werknemer dan direct aan. Indien de uiting heel ernstig is, dan kunt u een ontslag op staande voet overwegen. Overleg dan even met een arbeidsjurist of dit haalbaar is. Als een ontslag op staande voet wordt afgeraden, geef de werknemer dan een officiële waarschuwing en wijs deze nogmaals op het protocol. Als deze werknemer daarna dan nog eens het protocol overtreedt en een openbare uiting doet die niet gewenst is, dan is de kans groter dat een ontslag op staande voet wél haalbaar is.

Tip:
Hoe concreter de werkgever aangeeft wat wel en geen wenselijk gedrag is op social media, des te groter de kans is om succesvolle maatregelen te kunnen treffen als de werknemer de regels uit het protocol overtreedt. Het is dus van belang om een duidelijk protocol te hanteren zodat voor de werknemers helder is welke uitingen zij wel of niet in het openbaar kunnen doen op social media.