Spring naar content

Lagere WOZ-waarde bij investering huurder?

15 november 2017

Bij de bepaling van de WOZ-waarde van een pand moet rekening worden gehouden met eventueel door de huurder gepleegde investeringen in het pand. Dit kan onder meer betekenen dat voor de waardebepaling niet kan worden uitgegaan van de afgesproken huur.

Op basis van huurwaarde

Voor niet-woningen, zoals kantoren en winkels, wordt voor de waardebepaling in het kader van de WOZ nogal eens uitgegaan van een waarde die gebaseerd is op de huuropbrengst. Hierbij is van belang dat een eventuele verstoring van deze prijs verdisconteerd wordt.

Investeringen door huurder

In een zaak die onlangs voor de rechter kwam, kon de afgesproken huur niet bepalend zijn voor de WOZ-waarde. De huurder van het pand had er namelijk flink in geïnvesteerd, wat had geleid tot een lagere huurprijs.

Let op!
De huurprijs moet altijd marktconform zijn en dus worden gecorrigeerd als dit niet zo is.

Waardepeildatum beslissend

Houd er ook rekening mee dat de investeringen tot een hogere WOZ-waarde kunnen leiden als de investeringen tot een verbetering leiden. Dat de investeringen bij het einde van de huur eventueel weer verwijderd moeten worden, doet niet ter zake. Het gaat bij de bepaling van de WOZ-waarde namelijk om de toestand van het pand op de waardepeildatum.

Afschrijvingstermijn

Als de huurprijs gecorrigeerd moet worden voor investeringen die door de huurder gepleegd zijn, moet rekening gehouden worden met een voor de betreffende investeringen normale afschrijvingstermijn, zo valt uit de uitspraak af te leiden. Alleen op die manier kan een juiste correctie van de afgesproken huur plaatsvinden.

Heeft u vragen over de invloed van investeringen door de huurder op de WOZ-waarde van een pand, neem dan contact met ons op.