Spring naar content

Lager gebruikelijk loon voor dga startup

26 september 2016

Het was al eerder aangekondigd, maar nu ook opgenomen in het Belastingplan voor 2017: het belastbaar loon van de dga van een innovatieve startup mag voor toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Dit is nu al mogelijk op verzoek. Vanaf volgend jaar is de lagere loonverplichting wettelijk geregeld.

Als dga hoort u vanuit uw bv een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. Dit is in een notendop de gebruikelijkloonregeling. Volgens de hoofdregel moet uw loon ten minste worden vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking,
  • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of de daarmee verbonden bedrijven,
  • € 44.000.

Tip:
Onder voorwaarden is een lager gebruikelijk loon dan € 44.000 mogelijk. Een hoger loon kan ook en is soms zelfs verplicht.

Minimumloon dga innovatieve startup

Bent u dga van een innovatieve startup? Dan mag u zichzelf vanaf volgend jaar in de eerste drie jaar na de start van de onderneming het wettelijk minimumloon toekennen in plaats van het minimale gebruikelijke loon van € 44.000. Hierdoor blijft er meer vermogen over om te investeren in uw onderneming.

Let op!
Een innovatieve startup is een bedrijf dat speur- en ontwikkelingswerk verricht en binnen de WBSO (S&O-afdrachtvermindering) als starter is aangemerkt.

Let op!
Voor dga’s van (startende) ondernemingen met lage of geen winst is het ook nu, op verzoek en in overleg met de Belastingdienst, mogelijk om het gebruikelijk loon op een lager bedrag vast te stellen. Voor innovatieve startups is dit met de minimumloontoevoeging aan de gebruikelijkloonregeling, vanaf 2017 wettelijk geregeld.