Spring naar content

Laat uw personeel onbelast fietsen

16 juni 2016

Was de fiets van de zaak voorheen een veel voorkomende arbeidsvoorwaarde, nu lijkt deze vanaf de invoering van de werkkostenregeling aan populariteit ingeboet. Niet altijd terecht, want onder de werkkostenregeling zijn er nog mogelijkheden genoeg om uw personeel fiscaal vriendelijk aan het fietsen te krijgen.

Belastingvrije vergoeding voor fietskilometers

Zo kunt u uw personeel een belastingvrije vergoeding geven van € 0,19 per kilometer voor alle fietskilometers die hij/zij zakelijk maakt. Hieronder vallen ook de kilometers van het woonadres van uw personeel naar uw bedrijfsadres. Een werknemer die vijf dagen per week naar het werk fietst en daarmee (heen en weer) 24 kilometer aflegt, kunt u dus al een behoorlijke belastingvrije vergoeding geven.

Tip:
Voor de bepaling van de jaarlijkse onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer gaat u uit van 214 werkdagen in een jaar. Bij dit aantal is al rekening gehouden met vakantie, ziekte en verlof. Werkt uw personeel in deeltijd dan berekent u het aantal werkdagen naar evenredigheid. Neem voor de juiste wijze van berekenen van de belastingvrije vergoeding vooraf contact op met onze adviseurs.

U kunt ook ten laste van uw vrije ruimte nog een belastingvrije vergoeding geven. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de totale fiscale loonsom. Alle aangewezen vergoedingen en verstrekkingen die hier binnen vallen, zijn onbelast. Overschrijdt u de vrije ruimte dan betaalt u 80% eindheffing over de overschrijding.

Let op!
Geeft u een onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer of een extra vergoeding ten laste van uw vrije ruimte dan moet u deze vergoedingen wel vooraf aanwijzen. Daarnaast kan een extra vergoeding ten laste van de vrije ruimte beperkt worden door het gebruikelijkheidscriterium. Laat u vooraf goed door onze adviseurs hierover informeren.

Renteloze lening fiets

Het is daarnaast mogelijk om een renteloze lening te verstrekken aan uw personeel voor de aanschaf van een fiets, een elektrische fiets of een elektrische scooter. Het rentevoordeel dat u personeel daarmee behaalt, blijft onbelast.

De onbelaste fiets

Door het combineren van voorgaande mogelijkheden behoort zelfs het volledig onbelast vergoeden van een fiets nog steeds tot de mogelijkheden. Wij zullen dit illustreren aan de hand van een voorbeeld.

Een werknemer koopt een fiets van € 1.000 inclusief btw. De werkgever verstrekt hem een renteloze lening van € 1.000 waarmee de fiets wordt aangeschaft. De werknemer fietst elke dag naar het werk over een enkele reisafstand van 12 kilometer. Daarnaast maakt de werknemer in het jaar nog 200 zakelijke kilometers op zijn fiets.

U kunt de werknemer in dat jaar een onbelaste vergoeding geven van € 1013,84 (24 kilometer x 214 dagen = 5.136 kilometer + 200 kilometer = 5.336 kilometer x 0,19) zonder dat u een beroep hoeft te doen op uw vrije ruimte. Als u met de werknemer afspreekt dat hij deze vergoeding direct gebruikt voor aflossing van de renteloze lening, is uw werknemer binnen een jaar de eigenaar van een onbelaste fiets. Hierbij hoeft u uw vrije ruimte niet eens aan te spreken.

Let op!
Overweegt u de fiets weer op te nemen in uw arbeidsvoorwaarden, overleg dan eerst met onze adviseurs over de exacte voorwaarden en uw mogelijkheden.