Spring naar content

Laat uw bedrijfsverlies niet lopen!

16 november 2012

oor de jaren 2009 tot en met 2011 gold een tijdelijke crisismaatregel waardoor het mogelijk was om uw bedrijfsverliezen in de vennootschapsbelasting te verrekenen met belastbare winsten uit de drie voorgaande jaren. Deze verruimde terugwenteling (carry-back) van verliezen is met ingang van dit jaar komen te vervallen. Maar wat nu als u door een ‘fout’ niet heeft gekozen voor deze regeling of als u wilt terugkomen op uw eerdere keuze? De Belastingdienst geeft u dan een keuzemogelijkheid tot uiterlijk 31 december 2012.

Verrekenen van verlies

Normaal gesproken kunt u in de vennootschapsbelasting een bedrijfsverlies uit een bepaald jaar verrekenen met belastbare winst uit het voorgaande jaar (carry-back) of met toekomstige winsten van maximaal negen volgende jaren (carry-forward). Uitsluitend voor de jaren 2009-2011 is de carry-backtermijn verruimd naar drie jaar. Bedrijven die hiervoor gekozen hebben konden hun verliezen voor die jaren verrekenen met de winsten uit de drie voorgaande jaren. Daar staat tegenover dat de voorwaartse verrekening van verliezen dan is beperkt tot zes jaar.

U mag nog wijzigen

Door te kiezen voor de verruimde carry-backtermijn heeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om een verlies van 2011 te verrekenen met een winst uit 2008. De keuze kan echter in uw nadeel werken als er in de voorgaande jaren bijvoorbeeld te weinig winst was om het verlies zo goed mogelijk te verrekenen. Nu kan dat nog wel met toekomstige winsten, maar deze voorwaartse termijn is verkort naar zes jaren. Hierdoor kan blijken dat u eigenlijk een ‘foute’ keuze heeft gemaakt.

Andersom kan ook. U bent vergeten te kiezen voor de verruimde carry-backtermijn, terwijl uit de cijfers blijkt dat u juist gebruik had moeten maken van deze tijdelijke crisismaatregel.

In beide gevallen krijgt u van de Belastingdienst nog een keuzemogelijkheid. Dat kan zelfs als een aanslag vennootschapsbelasting inmiddels definitief vaststaat. U mag op uw keuze terugkomen of alsnog kiezen voor de verruimde carry-backtermijn tot uiterlijk 31 december 2012. Uw verzoek moet op die datum bij de Belastingdienst binnen zijn.

Tip:
Overleg met uw adviseur wat in uw geval de beste keuze is. Dit heeft namelijk ook mogelijke gevolgen voor uw toekomstige winsten. Uw adviseur is bovendien op de hoogte van de verdere voorwaarden van uw verzoek.