Spring naar content

Kunt u dit jaar nog zorgkosten aftrekken?

07 december 2016

Als u in een jaar zorgkosten maakt die niet door de verzekering worden gedekt, kunt u deze in bepaalde gevallen en onder voorwaarden aftrekken van de belasting. Maar lang niet alle zorgkosten vallen binnen deze regeling en tevens geldt er een drempelbedrag.

In Nederland zijn we verplicht verzekerd tegen de kosten die samenhangen met ziekte. Deze verplichte verzekering dekt echter niet alle kosten. De rest kunt u vaak aanvullend verzekeren. Doet u dat niet, dan heeft u wellicht recht op de fiscale aftrek ervan.

Kosten lipoedeem aftrekbaar?

Lipoedeem is een chronische, niet te genezen, veelal pijnlijke ziekte met een bovenmatige toename van vetweefsel op de benen, de heupen, de billen en/of de armen. De pijnklachten kunnen bestreden worden door middel van liposuctie. Een belastingplichtige onderging een dergelijke behandeling en bracht de kosten ten laste van haar inkomen. De inspecteur ging hiermee niet akkoord, waarna de zaak voor de rechter kwam.

Verminderde of verstoorde gezondheidstoestand

De rechter hanteerde voor de vraag wat we onder een ziekte moeten verstaan, de uitleg volgens het woordenboek. De omschrijving daarin is ‘een al dan niet aangeboren verminderde of verstoorde gezondheidstoestand’. Dit moet volgens de rechter per individu beoordeeld worden. Omdat de aantoonbare pijnklachten wezen op een verstoorde gezondheid, was er fiscaal sprake van een ziekte en waren de kosten aftrekbaar.

Plastische chirurgie?

De aftrek werd door de inspecteur wellicht geweigerd, omdat liposuctie vaak wordt toegepast ter verfraaiing van het uiterlijk. Een dergelijke vorm van plastische chirurgie is dus niet aftrekbaar, tenzij er sprake is van een verminderde of verstoorde gezondheid. Dit geldt ook voor andere vormen van plastische chirurgie.

Tip:
Psychisch lijden kan erop wijzen dat er sprake is van een verminderde of verstoorde gezondheid, en dus mogelijk leiden tot aftrek.

Let op!
U moet bij de aftrek van ziektekosten wel rekening houden met een drempel, dus een deel is niet aftrekbaar. Deze drempel is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Deze bedraagt 1,65% van het inkomen voor inkomens tot €40.175. Voor hogere inkomens geldt voor het meerdere zelfs drempel van 5,75% (cijfers 2016).