Spring naar content

Kunt u als groep ondernemers ook een VOF oprichten?

01 december 2017

In een vennootschap onder firma (vof) zijn alle deelnemers zelfstandig ondernemer. Deze structuur wordt nogal eens gebruikt wanneer beide partners werkzaam zijn in hun bedrijf, zoals een agrarische onderneming. Dit kan fiscaal een aantal voordelen opleveren. Maar het kan ook interessant zijn voor grotere samenstellingen van zelfstandig ondernemers. Waar moet je dan rekening mee houden?

Fiscale faciliteiten

Het voordeel van een vof is dat alle vennoten in beginsel recht hebben op fiscale faciliteiten die specifiek voor ondernemers zijn weggelegd. Denk met name aan de zelfstandigenaftrek van €7.280.

Let op!
Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek is wel vereist dat alle vennoten minstens 1.225 uur per jaar in de vof werkzaam zijn.

Misbruik aangepakt

In het verleden heeft de fiscus misbruik van de vof regelmatig aangepakt. Het handelde dan vaak om gewone dienstverbanden, die fiscaal als vof werden gepresenteerd. De werkgever hield dan geen loonheffing en premies in en kon zodoende netto veel meer uitbetalen.

Koerier ook bestuurder?

Of er in een vof sprake is van vennoten die optreden als bestuurder, is in beginsel niet bepalend voor de vraag of er al dan niet sprake is van een vof.  Zo’n zestig koeriers hadden zich verenigd in een vof. Twee van de vennoten traden op als bestuurder en verrichtten ook de bestuurshandelingen. De fiscus merkte hen daarom aan als inhoudingsplichtigen voor de loonheffing en stelde dat de andere vennoten bij hen in dienstverband werkzaam waren.

Ondernemersrisico bepalend

De rechter was het hiermee niet eens, omdat uit de feiten bleek dat alle vennoten een reëel ondernemersrisico liepen. Ze deelden in winsten en verliezen en waren allen ook hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vof. Dat de bestuurshandelingen geconcentreerd waren bij enkele van de vennoten, deed niet ter zake. Bij een vof van zestig deelnemers kan nu eenmaal niet iedereen zich met bestuurlijke taken bezighouden, aldus de rechter.

Tip:
Zorg ervoor dat vennoten in een vof altijd ondernemersrisico lopen. Houd dit ook in de gaten als men wil overgaan tot een statutenwijziging.

Heeft u vragen over de fiscale eisen die gesteld worden aan een vof, neem dan contact met ons op.