Spring naar content

Korting op arbeidskorting

01 april 2014

Bij de aangiftes inkomstenbelasting 2013 ligt een verrassing op de loer. Althans voor degenen die nog niet hadden nagedacht over de impact van de zogenaamde terugval van de arbeidskorting. Deze arbeidskorting is in 2013 namelijk versoberd op een manier die je wel van nivelleringskabinet Samsom mag verwachten: Bij een inkomen boven € 40.000,– worden de werkenden gekort op hun arbeidskorting!

De hoogte van de arbeidskorting wordt zodoende wel heel erg inkomensafhankelijk. Loopt deze in 2013 eerst op tot € 1.723,– bij een jaarinkomen van € 40.248,–. Vervolgens loopt deze weer af naar € 550,– bij een inkomen van € 69.573,–. Dat scheelt twee keer modaal dus bijna € 100,– per maand!

En hoewel de korting automatisch zou moeten worden verwerkt in de verloning, kunnen zich toch verrassende situaties voordoen. Zo wordt er bij toepassing van de tabel bijzondere beloningen geen rekening gehouden met heffingskortingen. Dus ook niet met het gegeven dat de arbeidskorting lager zou moeten zijn. Wanneer medewerkers door bonussen, 13e maand, overwerk of andere beloningen meer dan € 40.248,– hebben verdiend wordt de korting op de arbeidskorting via de aanslag inkomstenbelasting met hen afgerekend.

Vervelend, maar u weet nu in ieder geval wat daarvan de reden is.