Spring naar content

Kilometers tijdens wachtdienst zijn onder voorwaarden zakelijk

04 augustus 2015

Een wachtdienst is een bepaalde periode waarin een werknemer oproepbaar is. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat de kilometers tijdens een wachtdienst geheel zakelijk zijn. Voor deze goedkeuring gelden wel een aantal voorwaarden.

Voor de auto van de zaak waarmee aantoonbaar niet meer dan 500 privékilometers per jaar wordt gereden, geldt geen bijtelling. Een werknemer die geen bijtelling wenst, heeft er dus belang bij dat de gereden kilometers tijdens een wachtdienst als zakelijk worden aangemerkt. 

Als een werknemer tijdens een wachtdienst de auto van de zaak gebruikt voor bijvoorbeeld een familiebezoek betreft dit in principe privékilometers. Wordt die werknemer tijdens het familiebezoek echter opgeroepen door zijn werkgever, dan zijn vanaf dat moment de gereden kilometers zakelijk. Deze interpretatie van wat privé en wat zakelijk is, is voer voor discussies met de Belastingdienst. Daarom heeft de staatssecretaris een praktische regeling getroffen voor wachtdiensten.

Wachtdienstregeling

Als een werknemer voor een wachtdienst een auto van de zaak gebruikt, worden alle  gereden kilometers tijdens deze wachtdienst als zakelijk aangemerkt. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • de werknemer heeft geen invloed op de keuze van de aangeschafte auto, 
  • de werknemer beschikt in privé over een auto die voor privégebruik evenzeer of zelfs meer geschikt is dan de auto van de zaak, 
  • de werknemer is verplicht tijdens de wachtdienst binnen een redelijke afstand van zijn woonplaats te blijven, 
  • het aantal kilometers dat tijdens de wachtdienst wordt gereden, het aantal oproepen en de plaats van de werkzaamheden waarvoor de werknemer is opgeroepen, worden bijgehouden.