Spring naar content

Kapitaalverzekering omzetten kan nog tot 1 april 2013

30 november 2012

Heeft u op dit moment een kapitaalverzekering in box 3 en wilt u de kapitaaluitkering te zijner tijd gebruiken voor het aflossen van uw eigenwoningschuld? Het kan dan fiscaal gunstig zijn om deze kapitaalverzekering om te zetten in een kapitaalverzekering eigen woning. U heeft hier nog tot 1 april 2013 de tijd voor.

Kapitaalverzekering in box 3

Tussenpersonen en verzekeraars adviseerden in het verleden nog wel eens om de kapitaalverzekering bij afsluiten niet direct te koppelen aan de eigen woning. Hierdoor heeft u meer vrijheid om de latere uitkering bijvoorbeeld ook voor andere doeleinden te gebruiken. De waarde van uw kapitaalverzekering valt dan in box 3, maar zolang het saldo van uw bezittingen en schulden in deze box niet boven het heffingvrije vermogen uitkomt, heeft dit geen fiscale consequenties. Voor kapitaalverzekeringen afgesloten vóór 14 september 1999 geldt zelfs een vrijstelling van maximaal € 123.428 per persoon.

Omzetten naar kapitaalverzekering eigen woning

Op het moment dat u boven het heffingvrije vermogen dreigt uit te komen, kunt u alsnog op ieder gewenst moment kiezen om de kapitaalverzekering om te zetten in een kapitaalverzekering eigen woning (KEW). U spaart dan onbelast verder in box 1 en de uitkering is te zijner tijd tot een bepaald bedrag belastingvrij. Deze keuzevrijheid heeft u binnenkort niet meer. Tot 1 april 2013 kunnen bestaande box 3- kapitaalverzekeringen nog worden omgezet in een KEW. Na deze datum is dit niet meer mogelijk. Of omzetten voor u fiscaal gunstig is, kunt u het beste overleggen met uw (fiscaal) accountmanager.

Tip:
Als u uw kapitaalverzekering laat omzetten in een KEW, let er dan op dat in de polis wordt opgenomen dat u de kapitaaluitkering zal gebruiken voor het aflossen van uw eigenwoningschuld. Dit is één van de voorwaarden om de kapitaalverzekering aan te merken als een KEW. Uiteraard moet de verzekering ook aan andere voorwaarden voldoen. Zo moet in de polis bijvoorbeeld worden vastgelegd dat u minimaal 15 jaar lang jaarlijks premies betaalt.  

Bent u van plan om in 2013 een nieuwe kapitaalverzekering af te sluiten, dan kan deze (behalve in zeer uitzonderlijke gevallen) niet meer worden aangemerkt als KEW. Deze kapitaalverzekering valt van het begin af aan onder het box 3-regime, ook als u de uitkering straks gaat gebruiken voor het aflossen van uw eigenwoningschuld.