Spring naar content

Kan ik onbelast werkkleding vergoeden aan mijn werknemer?

24 december 2015

Ik wil aan mijn werknemers een vergoeding geven voor werkkleding. Kan dit onbelast?

Voor werkkleding geldt een nihilwaardering. Dit betekent dat de verstrekking van werkkleding onbelast kan. Dit geldt niet voor een vergoeding voor werkkleding. Een vergoeding is individueel belast bij uw werknemers, tenzij u de vergoeding aanwijst als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. De vergoeding is dan belast tegen 80% eindheffing als deze tezamen met alle overige aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen hoger is dan 1,2% van uw totale fiscale loonsom.

Op nihilgewaardeerde werkkleding

De nihilwaardering geldt voor de volgende kleding:

  • werkkleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen;
  • werkkleding die voorzien is van één of meer logo’s met een oppervlakte van samen minimaal 70 cm2;
  • werkkleding die achterblijft op de werkplek.

Let op!
De werkkleding die achterblijft op de werkplek moet ook echt achterblijven. Als deze kleding af en toe mee naar huis gaat om gewassen te worden, geldt de nihilwaardering niet. De werkgever zal daarom zorg moeten dragen voor reiniging van deze kleding. Voor deze reiniging geldt dan wel weer de nihilwaardering.

Werkschoenen

Voor werkschoenen is onder voorwaarden wel een onbelaste vergoeding mogelijk. Werkschoenen kunnen gericht vrijgesteld zijn als ze worden aangemerkt als arbovoorziening. Voorwaarde hierbij is:

  • u heeft een arboplan en de werkschoenen maken in redelijkheid deel uit van dit plan;
  • de werknemer gebruikt de werkschoenen ook;
  • de werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Voldoet u aan deze voorwaarde dan kunt u de werkschoenen onbelast vergoeden als u deze als eindheffingsbestanddeel heeft aangewezen in de vrije ruimte. Onbelast verstrekken of terbeschikkingstellen is dan ook mogelijk.

Voldoet u niet aan de voorwaarden dan kunt u de werkschoenen nog steeds aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. De waarde van de werkschoenen is dan belast tegen 80% eindheffing als deze waarde tezamen met alle overige aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen hoger is dan 1,2% van uw totale fiscale loonsom.

Wijst u de werkschoenen niet aan, dan worden deze individueel belast bij uw werknemers.