Spring naar content

Kan een vruchtgebruiker de rente van een eigenwoninglening aftrekken?

12 augustus 2016

Bij overlijden gebeurt het nogal eens dat het vruchtgebruik (of het recht van bewoning of gebruik) van een woning wordt toebedeeld aan de achtergebleven partner. Die partner heeft dan het recht om in de woning te wonen maar is niet de eigenaar. Het eigendom wordt dan meestal toebedeeld aan de andere erfgenamen, die daarmee de zogenaamde blote eigenaren worden. Als de woning nog belast is met een geldlening, kan dan in deze situatie de rente nog wel worden afgetrokken?

Ja, dat kan mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Vruchtgebruik krachtens erfrecht

Wordt de eigendom van een woning krachtens erfrecht (lees: bij overlijden) gesplitst in een vruchtgebruik en een bloot eigendom, dan wordt de schuld die de overledene destijds voor de woning was aangegaan, vaak een schuld voor de bloot eigenaar. Bent u de vruchtgebruiker van de woning krachtens erfrecht verkregen, dan kan de woning voor u fiscaal als eigen woning worden aangemerkt.

Eigenwoninglening

Dat wil echter niet automatisch zeggen dat daarmee ook de betaalde rente op de eigenwoninglening aftrekbaar is. De lening is immers een schuld van de bloot eigenaren. Gelukkig is hiervoor een oplossing gevonden. De rente is namelijk toch bij de vruchtgebruiker aftrekbaar als deze de rente voor eigenwoninglening betaalt en voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. De eigenwoningregeling is op de vruchtgebruiker van toepassing. Het recht van vruchtgebruik is krachtens erfrecht verkregen en de vruchtgebruiker geniet de voordelen en de kosten en lasten van de woning drukken op de vruchtgebruiker.
  2. De lening is weliswaar een schuld van de bloot eigenaar, maar voldoet voor het overige wel aan de voorwaarden die gelden voor de kwalificatie als eigenwoningschuld.