Spring naar content

Is uw echtgenoot of partner in het bedrijf sociaal verzekerd?

29 juli 2016

Als uw echtgenoot of levenspartner meewerkt in uw bedrijf, is het de vraag of hij of zij verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Hierover is onlangs een belangrijke uitspraak verschenen.

Echtgenoten en levenspartners kunnen tegenwoordig gewoon bij elkaar in dienst treden. Dat wil echter niet automatisch zeggen dat ze ook sociaal verzekerd zijn. Dit hangt met name af van de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking. Daarvoor is onder andere weer van belang of er een gezagsverhouding bestaat.

Let op!
Tot voor kort was het uitgangspunt dat tussen echtgenoten en levenspartners  een gezagsverhouding ontbreekt. In een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep stelt de rechter echter dat het antwoord op die vraag afhankelijk is van diverse factoren. Of er een familierelatie aanwezig is of in het verleden is geweest, is wel een element dat hierbij meegenomen moet worden.

Let op gezagsverhouding 

Voor een gezagsverhouding is van belang dat er opdrachten en instructies gegeven worden en dat er controle is op de voortgang en het resultaat van het verrichte werk. In de praktijk zijn ook de arbeidsvoorwaarden van belang en of deze afwijken van die van de overige werknemers. Denk daarbij aan zaken zoals een hoger salaris, meer vakantie en vrije dagen, meebeslissen over het bedrijfsbeleid en een (dure) auto van de zaak. De mate van zelfstandigheid is ook van belang, al geldt voor hogere functies een hogere mate van zelfstandigheid en wijst dit dus niet automatisch op het ontbreken van een gezagsverhouding.

Tip:
Als u tot de conclusie komt dat een gezagsverhouding ontbreekt, dan is uw echtgenoot of levenspartner dus ook niet sociaal verzekerd. Hij of zij zal dan ook zelf voor aanvullende verzekeringen moeten zorgen.

Heeft u vragen over het sociaal verzekerd zijn van uw (ex) echtgenoot of levenspartner, neem dan contact met uw (fiscale) accountmanager op.