Spring naar content

IPad toch computer en geen telefoon

15 september 2015

Er is een einde gekomen aan de discussie of een iPad kwalificeert als communicatiemiddel of als computer. De Hoge Raad besliste afgelopen vrijdag 11 september 2015 dat een iPad valt onder de categorie ‘computer en dergelijke apparatuur’.

In september 2014 besliste Hof Amsterdam dat een iPad een communicatiemiddel is, omdat deze vanwege de beperkingen van een touchscreen niet kan worden aangemerkt als een computer. Die uitspraak was belangrijk omdat tot en met 2014 een communicatiemiddel (bijvoorbeeld een smartphone of Blackberry) al fiscaal vrij te vergoeden of te verstrekken was bij een zakelijk gebruik van meer dan 10%. Bij een computer gold een veel hoger zakelijk gebruik van 90% of meer. 

Categorie computer

De hofuitspraak heeft een vervolg gekregen. Afgelopen vrijdag verscheen het eindoordeel van de Hoge Raad. Volgens de hoogste rechter valt een iPad onder de categorie ‘computers en dergelijke apparatuur’. Een onbelaste vergoeding of verstrekking van een iPad is dus pas mogelijk bij een zakelijk gebruik van 90% of meer. 

Noodzakelijkheidscriterium

Het eindoordeel van de Hoge Raad is alleen van belang voor de jaren tot en met 2014. Vanaf 2015 geldt immers het noodzakelijkheidscriterium voor gereedschappen, computers (tablets), mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Daarmee is het verschil in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets komen te vervallen.

Toegepast op de iPad houdt het noodzakelijkheidscriterium kort gezegd in dat wanneer u vindt dat uw werknemer deze nodig heeft om zijn werk goed te kunnen uitoefenen, u de iPad aan hem of haar onbelast kunt vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Voorwaarde hierbij is wel dat de werknemer verplicht moet zijn de iPad terug te geven of de restwaarde te vergoeden als de iPad niet langer noodzakelijk is voor de dienstbetrekking.