Spring naar content

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bij afkoop dga-pensioen

11 september 2017

Bent u wel of geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) verschuldigd over de afkoopsom van het pensioen in eigen beheer? Het antwoord op die vraag hangt af van de situatie.

Bijdrage Zvw

De verzekeringsplicht van de dga bepaalt hoe hoog de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is en wie deze verschuldigd is. Voor een dga die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, betaalt de bv als werkgever de werkgeversheffing Zvw. Is de dga niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen dan is hij zelf de bijdrage Zvw verschuldigd. Dit gebeurt door inhouding van de bijdrage op het nettoloon.

Afkoopsom pensioen in eigen beheer

Stel u besluit tot afkoop van uw pensioen in eigen beheer en u heeft nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Dan ontvangt u vanuit de bv naast uw reguliere loon ook de afkoopsom van het pensioen in eigen beheer. Als u niet verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen dan is de bv over de afkoopsom geen werkgeversheffing Zvw verschuldigd. De bijdrage Zvw houdt uw bv al in op uw reguliere loon. Dat werkt niet door naar de afkoopsom van het pensioen in eigen beheer.

Bent u wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen dan is de bv, net als over het reguliere loon, ook over de afkoopsom de werkgeversheffing Zvw verschuldigd. Uiteraard is uw bv in 1 jaar nooit meer dan het maximum aan werkgeversheffing Zvw verschuldigd. Voor 2017 is dit € 3.571.

Let op!
Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd al wel bereikt dan moet de bv de bijdrage Zvw inhouden op de afkoopsom van het pensioen in eigen beheer als u niet verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen. Bent u wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen dan hoeft de bv de bijdrage Zvw niet in te houden op de afkoopsom.

Alleen afkoop

Geniet u geen loon maar uitsluitend de afkoopsom dan is er geen werkgeversheffing Zvw verschuldigd en hoeft ook de bijdrage Zvw niet te worden ingehouden op de afkoopsom.