Spring naar content

Inkeerregeling afgeschaft per 1 januari 2018

18 juli 2017

Het kabinet is van plan de zogenaamde inkeerregeling per 1 januari 2018 af te schaffen. Dit betekent dat vanaf die datum er altijd een boete volgt bij het opzettelijk te weinig afdragen van belasting.

Wie nu inkomsten uit bijvoorbeeld arbeid, vermogen, winst of een erfenis verzwijgt, kan rekenen op een boete. Er wordt door de fiscus echter geen boete opgelegd als u dit zelf opbiecht binnen twee jaar nadat uw aangifte is ingediend. Als de plannen doorgaan is dit vanaf 2018 afgelopen. De voorstellen hiertoe worden opgenomen in het Belastingplan 2018.

Inkeren ná twee jaar

Geeft u te weinig betaalde belasting alsnog aan ná een periode van twee jaar, dan volgt er nu een boetematiging. Voor verzwegen inkomsten uit vermogen kan een maximale boete worden opgelegd van 300%. Bij inkeren na twee jaar kan deze beperkt worden tot 120%. Voor te weinig afgedragen andere belastingsoorten kan een maximum boete van 100% worden opgelegd. Deze kan bij inkeren na twee jaar beperkt worden tot 60%.

Opzet of grove schuld

Voor het opleggen van een vergrijpboete blijft wel altijd vereist dat er sprake is van opzet of grove schuld. Dit moet de inspecteur aantonen. Is er dus sprake van een pleitbaar standpunt maar blijkt dit toch niet juist, dan is er voor een vergrijpboete geen plaats.

Niet alleen buitenlands vermogen

De inkeerregeling wordt vaak in verband gezien met buitenlands spaargeld, maar heeft een verdere strekking. Ook ondernemers met bijvoorbeeld verzwegen omzet of dividend, kunnen de regeling gebruiken. Verkeert u in een dergelijke positie, dan kunt u in ieder geval nog tot het eind van dit jaar inkeren.