Spring naar content

Informatieformulier afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer aangepast

05 mei 2017

De Belastingdienst heeft een nieuwe versie uitgebracht van het informatieformulier waarmee u als dga kenbaar kunt maken dat u heeft gekozen voor afkoop van uw pensioen in eigen beheer of voor omzetting in een oudedagsverplichting.

Kiest u ervoor uw pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten, dan moet u de Belastingdienst hiervan op de hoogte brengen binnen één maand na het tijdstip van afkoop of omzetting. Daarvoor dient het speciale informatieformulier. Dit formulier is nu aangepast met name vanwege reacties van belastingplichtigen en hun adviseurs. In de nieuwe versie hoeft een aantal commerciële (balans)waarden van de pensioenaanspraak niet meer te worden ingevuld.

Op het informatieformulier moet u een aantal gegevens invullen, zoals: persoonsgegevens van u en uw (ex-)partner, gegevens van uw bv en het tijdstip van afkoop of omzetting. Ook vraagt de Belastingdienst om de fiscale (balans)waarde van de pensioenaanspraak op 1 januari 2015 en 31 december 2015 en om de fiscale en commerciële (balans)waarde op de datum van afkoop van het pensioen in eigen beheer of omzetting in een oudedagsverplichting.

Aanpassingen

In de voorgaande versie van het informatieformulier vroeg de Belastingdienst ook nog om de commerciële (balans)waarde op 1 januari 2015 en 31 december 2015 en om de fiscale en commerciële(balans)waarde van de pensioenaanspraak op 1 juli 2017, maar die uitvraag is geschrapt in de nieuwe versie.

Let op!
Heeft u het informatieformulier al ingestuurd, dan houdt de Belastingdienst bij het verwerken hiervan rekening met de wijzigingen in de nieuwe versie van het formulier.