Spring naar content

Huurt u als dienstverlener een kantoorpand?

17 augustus 2017

Zit u met uw kantoor in een gehuurd pand? Dan draait de eigenaar van een zakelijk pand voor de eigenarenheffing OZB op. U als gebruiker van een kantoor moet de gebruikersheffing voor de OZB betalen. Maar dan moet u wel over een zelfstandig kantoor beschikken in dit pand. Wanneer is daarvan sprake?

Verschil met woningen

Voor woningen krijgt alleen de eigenaar een aanslag OZB. Voor niet-woningen, zoals kantoren, krijgt ook de gebruiker een aanslag OZB. Dit betreft de gebruikersheffing. Het moeten dan wel zelfstandige onroerende zaken zijn.

Let op!
Voor kantoren is sprake van een zelfstandige onroerende zaak als het kantoor redelijk afsluitbaar is en zelf beschikt over een toilet en pantry met koud en warm stromend water. Is één van deze zaken niet aanwezig, dan is er geen sprake van een zelfstandige onroerende zaak.

Wat zijn de gevolgen?

Huurt u een dergelijke onroerende zaak, dan komt de gebruikersheffing van de OZB dus niet direct voor uw rekening. De verhuurder zal de aanslag dan wel krijgen en deze in de huurprijs moeten verdisconteren. Dit maakt de huurprijs hoger en dus wordt het moeilijker de kantoren te verhuren.

Tip:
U krijgt toch een aanslag?
Krijgt u als huurder van een kantoor dat niet zelf over genoemde faciliteiten beschikt toch een aanslag gebruikersheffing OZB in de bus, ga dan in bezwaar en zo nodig in beroep. Geef aan dat uw kantoor niet als afzonderlijk geheel kan worden gebruikt, omdat het niet over de benodigde faciliteiten beschikt. Dat deze faciliteiten mogelijk wel aanwezig zijn buiten het afsluitbare deel van uw kantoor, doet niet ter zake. Daardoor blijft uw kantoor dus onzelfstandig en hoeft u een aanslag gebruikersheffing niet te accepteren.

Heeft u vragen over de gebruikersheffing voor kantoren, neem dan contact met ons op.