Spring naar content

Hogere winstvrijstelling voor ondernemers

14 januari 2013

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan mag u elk jaar uw winst verlagen met een vast percentage. Over dit vrijgestelde bedrag hoeft u geen belasting te betalen. Was dit percentage in 2012 nog 12%, dit jaar is de mkb-winstvrijstelling verhoogd naar 14%.

Vrijstelling na ondernemersaftrek

De vrijstelling wordt berekend over het bedrag van de winst uit onderneming nadat de ondernemersaftrek is toegepast. De ondernemersaftrek is het gezamenlijke bedrag van de zelfstandigenaftrek, eventuele startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek.

Stel: uw winst uit onderneming bedraagt in 2013 € 50.000 en u heeft een ondernemersaftrek van € 7.280. De mkb-winstvrijstelling bedraagt dan 14% van € 42.720 (€ 50.000 – € 7.280) = € 5.981.

U heeft recht op de mkb-winstvrijstelling als u voor de Belastingdienst kwalificeert als ondernemer. U hoeft niet te voldoen aan het zogeheten urencriterium van 1.225 uur. Een deeltijdondernemer kan dus ook gebruik maken van de vrijstelling.

Let op!
De mkb-winstvrijstelling werkt ook als u een verlies lijdt. De vrijstelling verlaagt dan uw verlies uit onderneming.