Spring naar content

Hoe bereken je de WOZ-waarde van een veestal?

18 januari 2018

Nog even en de nieuwe waardebeschikkingen inzake de WOZ vallen weer in de bus. Maar hoe wordt nu de waarde van agrarisch onroerend goed vastgesteld?

WOZ-beschikking

Boerderij

Aan het begin van ieder jaar vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen weer in de bus. Op basis hiervan bepaalt de gemeente onder meer uw OZB-heffing. Voor bedrijfsmatig onroerend goed is dat zowel voor de eigenaar als voor de gebruiker. Bent u allebei, dan krijgt u dus twee aanslagen.

Kengetallen VNG

Om de waardebepaling van onroerend goed te vergemakkelijken, heeft de VNG voor gemeentes kengetallen verzameld. Deze zijn van de meeste branches beschikbaar, ook van de agrarische. Op basis van deze kengetallen wordt de WOZ-waarde van een object zo goed mogelijk bepaald.

Let op!
De kengetallen zijn volgens de rechter slechts een hulpmiddel bij de waardebepaling. De gemeente moet rekening houden met de specifieke aspecten van uw onroerende zaak.

Diversiteit

De kengetallen zijn erg divers en houden rekening met zoveel mogelijk aspecten. Zoals de soort grond, de ligging van de onroerende zaak en de gebruikte bouwmaterialen.

Pluimveestal

Onlangs kwam voor de rechter in Den Bosch de vraag aan de orde hoe de waarde van een pluimveestal moet worden bepaald. Ook hiervoor waren kengetallen het uitgangspunt, maar diende rekening gehouden te worden met het feit dat het asbesthoudende dak van de stallen in de loop der tijd was vernieuwd. De taxateur was daarom uitgegaan van gemiddelde cijfers, waar de rechter mee instemde.

Tip:
Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde door de gemeente, zorg dan voor een deugdelijke tegentaxatie. Dit kan lonen.

In bovengenoemde zaak had de eigenaar van de pluimveestallen geen taxatie laten uitvoeren en kon zijn waardes dus onvoldoende onderbouwen. De rechter volgde dan ook de waardebepaling door de gemeente.