Spring naar content

Herkansing telefonisch ingetrokken bezwaar Belastingdienst

15 december 2016

Heeft u tussen 11 november 2009 en 1 november 2016 een bezwaar bij de Belastingdienst telefonisch ingetrokken en voelt u zich door deze telefonische afhandeling achteraf benadeeld? Een herkansing dient zich aan. U krijgt nu de mogelijkheid om de behandeling van uw bezwaar alsnog voort te zetten.

Heeft u in de periode tussen 11 november 2009 en 1 november 2016 telefonisch contact gehad met de Belastingdienst naar aanleiding van een bezwaar? Heeft u dit bezwaar uitsluitend telefonisch ingetrokken (al dan niet schriftelijk bevestigd door de Belastingdienst) en voelt u zich benadeeld door deze informele afhandeling van uw bezwaarschrift? Dan krijgt u nu de kans om de behandeling van uw bezwaar alsnog voort te zetten. Dit moet wel worden aangegeven bij de Belastingdienst. Na een melding zal de Belastingdienst uw bezwaar verder in behandeling nemen.

Afhandelen van bezwaar

Reden voor deze hernieuwde bezwaarbehandeling is de sinds 2009 door de Belastingdienst gehanteerde werkinstructie ‘bellen bij bezwaar’. Die methode van het telefonisch afhandelen van bezwaren is wettelijk niet toegestaan. De werkinstructie van de Belastingdienst voor het bellen van mensen die een bezwaar hebben ingediend, is dan ook inmiddels aangepast.

Volgens de wet kan iemand zijn bezwaar alleen schriftelijk intrekken. Het mondeling intrekken van een bezwaarschrift kan alleen tijdens een hoorzitting.

Let op!
Is uw bezwaar in het verleden telefonisch afgehandeld, dan moet u zelf in actie komen. Wij kunnen voor u beoordelen of het de moeite loont dat de Belastingdienst uw bezwaar alsnog inhoudelijk behandelt.