Spring naar content

Hardere aanpak niet betaalde wegenbelasting

01 oktober 2013

Wie in Nederland woonachtig is en hier in een auto met een buitenlands kenteken rijdt zonder wegenbelasting (motorrijtuigenbelasting) te betalen, kan binnenkort rekenen op ‘meer controles op de weg’ door de Belastingdienst. Verder worden de naheffingsmogelijkheden verruimd en kunnen belastingontduikers- of ze nu bewust dan wel onbewust geen wegenbelasting betalen – rekenen op een forse verzuimboete.

Met onder meer intensievere verkeerscontroles, wijkacties en toepassing van automatische nummerplaatherkenning tracht de Belastingdienst deze belastingontduikers op te sporen. Een wijziging van de wet maakt het mogelijk dat de Belastingdienst effectiever kan handhaven en vanaf 2014 verzuimboetes kan opleggen tot maximaal € 4.920. Het blijft uiteraard niet bij de boetes, want iemand die betrapt wordt, moet uiteraard ook alle niet betaalde motorrijtuigenbelasting alsnog betalen.

Woonplaatsvermoeden

In de Wet op de motorrijtuigenbelasting wordt met ingang van 1 januari 2014 een woonplaatsvermoeden opgenomen. Dat wil zeggen dat iemand voor de motorrijtuigenbelasting wordt gezien als een ingezetene van Nederland als hij is ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) of zich had moeten inschrijven in de GBA. Overigens heeft iemand wel de mogelijkheid aan te tonen dat zijn hoofdverblijf niet in Nederland is.

Vanaf het moment dat iemand zich inschrijft of had moeten inschrijven, vangt de belastingplicht aan en is hij motorrijtuigenbelasting verschuldigd.

Let op!
Omdat de belastingplicht aanvangt op het inschrijvingsmoment heeft de Belastingdienst ook ruimere naheffingsmogelijkheden. Nu kan de Belastingdienst de verschuldigde motorrijtuigenbelasting twaalf maanden naheffen. Vanaf 2014 is naheffing mogelijk vanaf de datum dat de belastingplicht aanvangt.