Spring naar content

Goed jaar wegvervoer, daling winstgroei totale logistieke sector

13 juni 2017

Personeelskosten lopen hard op, druk op de tarieven houdt aan

De logistieke sector zag de omzetgroei in 2016 versnellen naar 5,6 procent. Een duidelijke stijgende lijn, in 2015 bedroeg deze namelijk slechts 0,5 procent. Ondanks de versnelling bleef de branche achter bij het totale mkb-gemiddelde van 7,4%. Ook de winstontwikkeling was beneden gemiddeld. De winstgroei kwam uit op 6,3 procent, in 2015 bedroeg dit nog ruim 32 procent. Ook ten opzichte van het mkb-gemiddelde scoort de sector bijna 15 procent lager. De winstgroei is voor een groot deel geremd door een fikse stijging van de personeelskosten. De loonkosten stegen 6 procent, de pensioenpremies zelfs ruim 8 procent. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2017, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Wegtransport bovengemiddeld

De winstgroei van iets meer dan 6% was in vergelijking met eerdere jaren erg mager. In 2015 kwam er voor de logistiek nog een groei van 32,6% uit de bus, in 2014 was dit 20,8%. Het percentage van logistieke bedrijven dat de winst zag dalen, steeg van 35,5% in 2015 naar meer dan de helft in 2016. Binnen de branche liet het goederenvervoer over de weg wel een bovengemiddelde winststijging zien. Het wegtransport profiteert van de grotere binnenlandse vraag, onder meer dankzij de bloeiende huizenmarkt, en de groei van branches die erg afhankelijk zijn van de export.

Sterke stijging personeelskosten

De bedrijfskosten voor de logistiek namen vorig jaar per saldo met bijna 8% toe. De verkoopkosten daalden sterk, maar onder meer de personeelskosten liepen harder op dan in voorgaande jaren: in totaal met bijna 8% versus 6% gemiddeld voor het mkb.

Schulden nemen weer toe

Opvallend was verder dat de schulden in 2016 zijn toegenomen, waar een jaar eerder nog sprake was van een krimp. Het eigen vermogen steeg met bijna 5%. Dit was een kleinere groei dan de 25% in 2015 en het landelijk gemiddelde van bijna 12%.

Gunstige vooruitzichten voor de vraag

Ook in 2017 zal de vraag in de logistieke branche naar verwachting toenemen, zij het minder dan in 2016. De kaarten liggen opnieuw het gunstigst voor het goederenvervoer over de weg. Daar staat tegenover dat de kosten in de branche waarschijnlijk verder zullen stijgen en dat de tarieven onder druk zullen blijven staan. Logistieke ondernemers zullen daarom moeten vernieuwen en efficiënter samenwerken.