Spring naar content

Geleend voor eigen woning bij familie of eigen bv? Doe opgaaf

30 maart 2015

Leent u geld voor uw eigen woning van iemand die niet verplicht is dat aan de Belastingdienst door te geven? En bent u verplicht om af te lossen op de lening om renteaftrek te krijgen? Dan moet u een opgaaf lening eigen woning doen. Doe de opgaaf nadat u de lening bent aangegaan of nadat u de lening hebt gewijzigd. Denk daarbij aan de termijnen!

Tip:
Bent u in 2014 een lening voor uw eigen woning aangegaan bij familie of uw bv? Doe de opgaaf lening eigen woning voordat u uw aangifte inkomstenbelasting 2014 indient. Doet u pas in 2016 aangifte over 2014? Doe dan de opgaaf in 2015!

Geen opgaaf, geen renteaftrek

Bent u in 2014 een lening aangegaan en doet u daarvan niet tijdig opgaaf? Dan heeft u over 2014 geen renteaftrek. Doet u de opgaaf wel tijdig voor 2015, dan heeft u vanaf 2015 renteaftrek.

Opgaaf voor sommige woningschulden van na 2012

De opgaaf lening eigen woning is één van de voorwaarden voor renteaftrek voor leningen die zijn aangegaan vanaf 2013. Voor een nieuwe hypotheek krijgt u alleen nog renteaftrek als u de lening in 360 maanden aflost, ten minste volgens een annuïtair schema. Om renteaftrek te krijgen moet de Belastingdienst naast de aangifte ook gegevens over de lening ontvangen. Als u leent bij een bank, dan levert die de informatie aan de Belastingdienst. Als u leent bij familie of bijvoorbeeld uw eigen bv, dan moet u de informatie over de lening aanleveren. U vult daartoe het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’ – via ons kantoor of via de site van de Belastingdienst – in.

Let op!
U hoeft niet jaarlijks de opgaaf te doen. Alleen nadat u de lening bent aangegaan of nadat de lening is gewijzigd moet u opgaaf doen. Leningen die u al voor 2013 had en waarop u niet hoeft af te lossen om renteaftrek te krijgen, hoeft u niet op te geven met het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’.

In de volgende voorbeelden moet u een opgaaf lening eigen woning doen:

  • U bent in 2014 een lening bij familie of uw bv aangegaan voor de aanschaf, onderhoud of verbouwing van uw woning.
  • U bent in 2014 gescheiden en heeft geleend om het aandeel van uw partner in de woning over te nemen.
  • U bent verhuisd en heeft voor de nieuwe woning meer geleend dan voor uw oude woning.
  • Heeft u een woninglening van voor 2013 overgesloten bij familie of uw eigen bv? Dan hoeft u tot het bedrag van de oude lening geen opgaaf te doen.

Let op!
De termijn voor de opgaaf is veel korter als de lening wijzigt. Denk bijvoorbeeld aan de looptijd, de manier van aflossen (annuïtair of lineair) of het rentepercentage. Dan moet u de opgaaf doen uiterlijk in januari van het jaar volgend op het jaar waarin de lening is gewijzigd.