Spring naar content

Geen verplichte salarisverhoging voor de dga

08 januari 2016

In 2016 hoeven directeur-grootaandeelhouders (dga’s) zichzelf geen verplichte salarisverhoging toe te kennen. Het minimumbedrag aan gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang is vastgesteld op € 44.000 en daarmee gelijk aan 2015.

Gebruikelijkloonregeling

Als dga hoort u vanuit uw bv een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. Dit is in een notendop de gebruikelijkloonregeling. Volgens de hoofdregel moet uw loon minimaal worden vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of de daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);
  • € 44.000.

Lager bedrag

Een lager bedrag is mogelijk als de bv aannemelijk kan maken dat 75% van het  loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het volgens de hiervoor beschreven hoofdregel vastgestelde bedrag. Uw gebruikelijk loon kan dan worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Wordt het loon daardoor echter lager dan € 44.000, dan wordt het loon niet vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking maar op het laagste van de volgende bedragen:

  • 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • € 44.000.

Let op!
Het is verstandig om een lager gebruikelijk loon van tevoren af te stemmen met de Belastingdienst. Zo voorkomt u problemen en bewijslast achteraf.

Hoger loon

Over het algemeen zal de Belastingdienst er geen enkel probleem mee hebben als u zichzelf een hoger salaris uitbetaalt, dan het gebruikelijk loon volgens de hoofdregel. Soms is een hoger loon  zelfs verplicht, bijvoorbeeld als de belastinginspecteur vindt dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger is dan het loon dat u geniet. De inspecteur moet dit dan wel aannemelijk maken.