Spring naar content

Geen verlenging stopzetten pensioen in eigen beheer

22 mei 2017

De coulanceperiode van drie maanden (van 1 april tot 1 juli 2017) voor het stopzetten van de pensioenopbouw in eigen beheer, zal niet worden verlengd. Een verlenging is volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën niet nodig.

Coulanceperiode

Het pensioen in eigen beheer is definitief per 1 april afgeschaft. Gerekend vanaf die datum heeft u drie maanden de tijd (dus tot 1 juli 2017) om de opbouw te beëindigen. Deze coulanceperiode van drie maanden is volgens de staatssecretaris voldoende omdat die periode al enige tijd bekend is. Bovendien moet alleen het stopzetten van de pensioenopbouw worden geregeld en de staatssecretaris vindt dat wel meevallen.

U hoeft dus vóór het einde van de coulanceperiode nog niet te beslissen of u het pensioen in eigen beheer wilt afkopen, wilt omzetten in een oudedagsverplichting of dat u het eigenbeheerpensioen zonder verdere opbouw ongewijzigd wilt laten. Voor die keuze heeft u nog tot en met 31 december 2019 de tijd. Maar let op: Afhankelijk van uw situatie is het uitstellen van die keuze tot eind 2019 wellicht niet verstandig.

Stopzetten

Bij het stopzetten van uw pensioenopbouw in eigen beheer moet u denken aan onder andere het premievrij maken van het in eigen beheer opgebouwde pensioen, het aanpassen van de pensioenbrief en het eventueel terughalen van een extern verzekerd pensioendeel. Voor dat terughalen is voldoende dat uw verzoek tot overdracht uiterlijk 30 juni 2017 bij de pensioenverzekeraar ligt. De verzekeraar kan vervolgens binnen de gebruikelijke termijn het verzoek afhandelen.

Let op!
Of het terughalen van een extern verzekerd pensioendeel naar eigen beheer een goede optie is, hangt af van uw wensen en uw persoonlijke situatie. Wij kunnen u daar meer over vertellen.