Spring naar content

Geen geld voor btw tweede kwartaal? Meld dit uiterlijk 14 augustus!

11 juli 2017

Kan uw bv de btw-afdracht over het tweede kwartaal niet betalen? Meld dit dan uiterlijk 14 augustus bij de Belastingdienst. Doet u dit niet, dan staat u één nul achter op het moment dat de Belastingdienst u aansprakelijk stelt voor de niet-betaalde btw.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een bv kunt u aansprakelijk worden gesteld voor niet-betaalde btw van de bv. U kunt alleen aansprakelijk worden gesteld als aannemelijk is dat het niet betalen veroorzaakt wordt door kennelijk onbehoorlijk bestuur in de voorafgaande drie jaren.

Tip:
Behalve voor niet-betaalde btw kunt u ook aansprakelijk worden gesteld voor onder meer loonbelasting en premies. Kunt u dit niet betalen, meld dan ook voor deze belastingen de betalingsonmacht.

Verklein het risico op aansprakelijkheid

De Belastingdienst moet bewijzen dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Over het algemeen zal de Belastingdienst u daarom niet zonder meer aansprakelijk kunnen stellen. Dat is anders als u niet op tijd heeft gemeld dat uw bv de btw niet kan betalen. De Belastingdienst hoeft dan namelijk niet meer te bewijzen dat sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur, maar kan u zonder meer aansprakelijk stellen. Het is daarom zeer belangrijk om tijdig en op juiste wijze uw betalingsonmacht bij de Belastingdienst te melden.

Wat is een tijdige melding?

U moet een melding betalingsonmacht doen binnen twee weken na de uiterste betaaldatum van de btw. Dit betekent dat de melding betalingsonmacht btw tweede kwartaal 2017 uiterlijk 14 augustus 2017 gedaan moet zijn.

Let op!
Doe uw melding betalingsonmacht altijd schriftelijk. Een telefonisch melding is niet voldoende.