Spring naar content

Gebruikt de Belastingdienst in de voorlopige aanslag 2014 oude belastingpercentages?

12 februari 2014

Ja, in de voorlopige aanslagen die de Belastingdienst heeft verstuurd zitten fouten. Hierin is nog geen rekening gehouden met de verhoging van het percentage voor het eigenwoningforfait (1,55% in plaats van 1,85% in 2014). Maar dit is niet het enige onjuiste cijfer dat in die voorlopige aanslagen is verwerkt. De Belastingdienst is ook uitgegaan van het standaardbedrag voor de algemene heffingskorting (die is vanaf dit jaar inkomensafhankelijk). Verder is er nog geen rekening gehouden met de beperking van de hypotheekrenteaftrek en is dit jaar het geldende lagere tarief van box 2 tot € 250.000 niet doorgevoerd. Deze wijzigingen die per 1 januari 2014 zijn ingegaan, zijn eind januari nog niet verwerkt in de voorlopige aanslagen.

Ook op de site van de Belastingdienst stonden op 1 januari 2014 nog de oude tarieven. Meest in het oog springend daarbij is natuurlijk de fout van het eigenwoningforfait. Inmiddels zijn de tarieven aangepast.

Maar er is nog meer

Halverwege januari kwam het nieuwe softwareprogramma voor het aanpassen van voorlopige aanslagen beschikbaar. Maar helaas werd met deze software het eigenwoningforfait boven de € 1.040.000 berekend met 0,7% in plaats van 0,65%.

Voorlopige aanslag herzien

Wie een voorlopige aanslag 2014 heeft ontvangen en wil controleren, kan op de site van de rijksoverheid de juiste wijzigingen van belastingtarieven vinden. Wilt u uw voorlopige aanslag herzien, dan kunt u de Belastingdienst vragen de voorlopige herziening aan te passen. Let wel, de Belastingdienst kan sinds 28 januari onder voorwaarden hiervan afzien.  Eén van die voorwaarden is dat het gaat om een onjuiste voorlopige aanslag omdat een recente wetswijziging niet in de automatisering is verwerkt.