Spring naar content

Gebruik kentekenfoto’s in toekomst weer mogelijk

03 juli 2017

Na een uitspraak van de Hoge Raad mag de Belastingdienst geen gebruik meer maken van kentekenfoto’s gemaakt met Automatic Number Plate Recognition (ANPR) om het privégebruik van de auto van de zaak te controleren. De bestanden zijn inmiddels vernietigd. Maar dat zegt niets over het toekomstig gebruik van ANPR-camerabeelden.

ANPR-camerabeelden vernietigd

Op 24 februari 2017 oordeelde de Hoge Raad dat de Belastingdienst voor de controle van rittenregistraties voor een eventuele bijtelling auto van de zaak, geen gebruik mag maken van beelden met ANPR-camera’s. Dat gebeurt dan ook niet meer. Na die uitspraak is de Belastingdienst gestart met het verwijderen en vernietigen van de ANPR-camerabeelden uit het centrale bestand. Er bevinden zich nog wel beelden in decentrale bestanden en individuele dossiers. De Belastingdienst bekijkt of en wanneer ook deze kentekenplaatgegevens kunnen worden vernietigd. Bij individuele dossiers gebeurt dit, voor de belastingjaren waarvoor inmiddels onherroepelijke aanslagen zijn opgelegd, na afloop van de bewaartermijn.

Toekomstig gebruik

Vooralsnog zijn de ANPR-camerabeelden ook niet beschikbaar voor het innen van andere belastingen, zoals de motorrijtuigenbelasting. Dat gaat veranderen. In de toekomst gaat de Belastingdienst voor de motorijtuigenbelasting en de belasting op zware motorvoertuigen weer gebruikmaken van kentekenfoto’s gemaakt met ANPR-camera’s. Het ziet er naar uit dat dit ook gaat gelden voor de bijtelling auto van de zaak. Er wordt momenteel namelijk gekeken hoe het gebruik van ANPR-camerabeelden wettelijk goed geregeld kan worden. Met een wettelijke basis kan de Belastingdienst, om het privégebruik van een auto van de zaak te controleren, dan weer gebruik gaan maken van de ANPR-camerabeelden.