Spring naar content

Fiscale spelregels van het kerstpakket

07 december 2012

Ondanks de economische crisis geven de meeste werkgevers ook dit jaar aan hun personeel een kerstpakket. Niet zo verwonderlijk, want vaak wordt dit eindejaarsgeschenk toch gezien als een blijk van waardering voor getoonde inzet over het afgelopen jaar. Het geven van een kerstpakket kan fiscaal vriendelijk, maar helaas niet belastingvrij. U moet rekening houden met de fiscale spelregels, waardoor u toch iets meer kwijt bent dan alleen de prijs van het pakket.

Loonbelasting over het kerstpakket

Het kerstpakket wordt gezien als een geschenk in natura en dit is loon voor uw werknemer. Nu hoeft uw werknemer daarover geen belasting te betalen, want u mag hierover eindheffing toepassen. U betaalt dan als werkgever 20% eindheffing, voor zover de waarde in het economische verkeer van het kerstpakket niet meer bedraagt dan € 70. Heeft u door het jaar heen meerdere geschenken aan uw werknemer gegeven, dan kunt u nog steeds volstaan met 20% eindheffing, mits het totaal per kalenderjaar per werknemer maar onder het bedrag van € 70 blijft. Een kerstpakket van € 40 kost u door de eindheffing dus per saldo € 48.

Tip:
Over het bedrag waarop u eindheffing toepast, bent u geen werknemersverzekeringen verschuldigd. Er hoeft evenmin inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) over te worden afgedragen.

Is de waarde meer dan € 70 dan mag u gebruik maken van de regeling voor kleine verstrekkingen. Over het meerdere past u dan eindheffing toe tegen het tabeltarief. De waarde in het economische verkeer mag in dat geval niet meer zijn dan € 136 per verstrekking en in totaal maximaal € 272 per jaar.

Tip:
Werken er in uw bedrijf uitzendkrachten en wilt u hen ook een kerstpakket geven, dan mag u ook hier de belasting voor uw rekening nemen via eindheffing.

Het kerstpakket in de werkkostenregeling

Wanneer u gebruik maakt van de werkkostenregeling worden de meeste vergoedingen en verstrekkingen, dus ook het kerstpakket, gezien als loon. U mag tot maximaal 1,4% van de totale fiscale loonsom gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Dit heet de vrije ruimte. Over het bedrag boven deze vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. 

Let op!
Het geven van een kerstpakket heeft niet alleen gevolgen voor de loonbelasting, maar u moet ook rekening houden met de omzetbelasting. De btw die u betaalt over uw uitgaven voor relatiegeschenken, giften of personeelsvoorzieningen is niet altijd aftrekbaar. Verricht u belaste prestaties dan is de btw aftrekbaar als de uitgaven in een boekjaar onder een drempelbedrag van € 227 (exclusief btw) per werknemer of relatie blijven.