Spring naar content

Fiscale regels vof geen probleem in agrarische sector

03 januari 2018

Bij samenwerkingsverbanden tussen echtgenoten of partners geldt fiscaal het gebruikelijkheidscriterium. Dit criterium staat bij agrariërs de samenwerking echter meestal niet in de weg.

Samenwerkingsverband fiscaal voordelig

Een samenwerkingsverband zoals een maatschap of vof tussen echtgenoten of partners, is fiscaal een voordelige optie. Dit omdat beiden als ondernemer worden aangemerkt en recht hebben op ondernemersfaciliteiten.

Let op!
Voor een aantal faciliteiten geldt echter wel de eis dat per jaar minstens 1.225 uur in het bedrijf moet worden gewerkt.

Gebruikelijkheidscriterium

Bij een samenwerkingsverband tussen echtgenoten of partners geldt als aanvullende eis dat één van beiden maximaal 70% van de tijd ondersteunende werkzaamheden mag verrichten. Het mag dus bijvoorbeeld niet zo zijn dat één van beiden uitsluitend schoonmaakdiensten verricht of alleen de telefoon aanpakt. Deze eis geldt niet als de samenwerking sowieso als gebruikelijk kan worden gezien.

Geen probleem agrariërs

Bij agrarische samenwerkingsverbanden leiden deze eisen in het algemeen niet tot moeilijkheden. Dit blijkt uit een Besluit van de staatssecretaris. Dit besluit maakt duidelijk dat de eisen zijn bedoeld als antimisbruikmaatregel. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een arts met zijn assistente, die tevens zijn echtgenote is, een maatschap aangaat, uitsluitend vanwege de fiscale voordelen. Van een dergelijk misbruik is bij agrariërs in de regel geen sprake, zo blijkt uit de resolutie.

Let op!
Als de inspecteur aannemelijk kan maken dat bij agrariërs één der partner meer dan 70% ondersteunend bezig is of er sprake is van een ongebruikelijke samenwerking, hoeft hij de vof fiscaal niet te accepteren.